Farní pouť do Znojma a Hlubokých Mašůvek

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Znojmo - sv. Kříž

Pobožnost ke sv. bráně

Pobožnost ke sv. bráně

Pobožnost ke sv. bráně

Pobožnost ke sv. bráně

Svátostné požehnání

Cesta ke kapucínskému kostelu

Cesta ke kapucínskému kostelu

Cesta ke kapucínskému kostelu

Cesta ke kapucínskému kostelu

Cesta ke kapucínskému kostelu

Kapucínský kostel

Městká brána

Kapucínský kostel

V kapucínském kostele

V kapucínském kostele - sv. František

V kapucínském kostele

 

V kapucínském kostele

 

P. Jindřich Bartoš - děkan znojemský

V kapucínském kostele

 

V kapucínském kostele

 

V kapucínském kostele

 

Hrobka kapucínů

Hrobka kapucínů

Hrobka kapucínů

Zpátky na náměstí

Cestou na oběd

Sv. Mikuláš

U sv. Mikuláše

Pohled z hradeb na řeku Dyji

Pohled z hradeb na řeku Dyji

Pohled z hradeb na řeku Dyji

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš

Znojmo - Sv. Mikuláš Sv. Bonifác mučedník z doby prvokřesťanské 1-3 stol po Kristu.

Rozloučení s P. Jindřichem Bartošem - velké díky za provázení Znojmem

Znojmo - Hradiště, návštěva u křížovníka P. Josefa Hudce rodáka ze Šošůvky

Kostel sv. Hippolyta na Hradišti

Kostel sv. Hippolyta na Hradišti

Kostel sv. Hippolyta na Hradišti

Poutní místo Hluboké Mašůvky

P. Stanislav Váša - farář v Hlubokých Mašůvkách

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Pobožnost křížové cesty

Pobožnost křížové cesty

Pobožnost křížové cesty

Společná fotka na kalvárii

Cesta zpět k domovu

Bohu díky i ochraně Panny Marie