Biřmování 2016

Svátost biřmování udělil v našem kostele biskup Vojtěch Cikrle.