Pořad bohoslužeb

Neděle 3. prosince
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Králíkovu, Kuncovu, Šecovu a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Jarolíma Škvařila s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 4. prosince
Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

Úterý 5. prosince

17.00 Lipovec

Za Bohumila Skotáka, dceru Helenu, syna Bohumila a duše v očistci

Středa 6. prosince
Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa

Čtvrtek 7. prosince
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

17.00 Ostrov

Na úmysl dárce

Pátek 8. prosince
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17.00 Lipovec

Za rodinu Alexovu a Boží ochranu

Sobota 9. prosince
Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

 7.30 Lipovec

Mše svatá + roráty

18.00 Lipovec

Za rodiče Keprtovy, Zouharovy, celou živou a zemřelou rodinu

Neděle 10. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za dar zdraví a dar víry

 9.00 Lipovec

Za zemřelé Annu a Petra Tománkovy, babičku Otýlii a zemřelou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Příští neděli bude sbírka na opravy

Příští neděli do našich kostelů zavítá sv. Mikuláš po mši svaté.