Pořad bohoslužeb

Neděle 29. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za farníky

 9.00 Lipovec

Za Gabrielu Valovou, Jana Hlavienku, živou a zemřelou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 30. ledna

Úterý 31. ledna
Památka sv. Jana Boska, kněze

17.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Středa 1. února

Čtvrtek 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu

16.30 Ostrov

Za Ludmilu Ostrovskou a její rodinu

18.00 Lipovec

Za farníky

Pátek 3. února
Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa

16.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

17.00 Lipovec

Za nemocné

Sobota 4. února

18.00 Lipovec

Za uzdravení

Neděle 5. února
5. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Zouharovu a tři syny

 9.00 Lipovec

Za našeho pana faráře otce Pavla

10.30 Kulířov

Další informace:

Ve středu 1.2. od 16h bude mít doktor Josef Mikulášek v komunitním centru přednášku na témě sv. Josef a dobu ve které sv. Rodina žila, tj. jak probíhala židovská svatba, do čeho se lidé oblékali a jak žili. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 11.2. od 9h-12h bude v Jedovnicích v kostele děkanátní setkání na téma liturgie. Co je eucharistie a jak prožít a ne přežít nedělní mši svatou. Všichni jste srdečně zváni bližší informace vzadu na nástěnce.

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu, moc děkuji.

Příští neděli je v Lipovci na faře po mši svaté farní kavárna, všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 4.2. od 9h budeme v Lipovci odzdobovat vánoční stromky, také, kdo bude chtít, můžete popřát o. Pavlu, k jeho narozeninám.

Příští sobotu a neděli bude o. Pavel zájemcům udělovat Svatoblažejské požehnání.