Pořad bohoslužeb

Neděle 25. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Vyhnalíkovy, Eckovy a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za rodiče Dragounovy, Keprtovy a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 26. září
Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Úterý 27. září
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

18.00 Lipovec

Za zemřelou rodinu Kopřivovu, Ševčíkovu, Zouharovu a duše v očistci

Středa 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

18.00 Ostrov

Čtvrtek 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek 30. září
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.00 Lipovec

Za Františka Šenka, dvoje rodiče a Boží ochranu v rodině

Sobota 1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

18.00 Lipovec

Za rodiče Vágnerovy, duše v očistci a dar zdraví v rodině

Neděle 2. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Václava Hudce, rodiče a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Prosíme všechny, kdo by mohli věnovat květiny na výzdobu v kostele v Lipovci, aby je donesli nejlépe v pátek na 8h do kostela, předem moc děkuji

V sákristi je možné si zakoupit kalendář na příští rok, cena je 80 Kč.

Prosím o zapisování na pečení na farní kavárnu na příští rok, moc děkuji

V sákristii je možné si zapisovat úmysly na příští rok

Příští sobotu bude v kostele v Lipovci od 19h koncert Santini z Telče, všichni jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Příští neděli bude na faře v Lipovci farní kavárna, všichni jste srdečně zváni