Pořad bohoslužeb

Neděle 15. května
5. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Zdeňka Vašíčka a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za dar života a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

11.30 Ostrov

Křest Dominik Mrázek

Pondělí 16. května
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Úterý 17. května

18.00 Lipovec

Za rodinu Baldíkovu a Kolmačkovu

Středa 18. května
Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka

Čtvrtek 19. května

18.00 Ostrov

Za Jana Grice, rodiče Sýkorovy, Kuchařovy a bratra Josefa

Pátek 20. května
Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze nebo sv. Bernardina Sienského, kněze

18.00 Lipovec

Sobota 21. května
Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla

13.00 Lipovec

Zlatá svatba Vojtěch Zouhar - Bohumila Zouharová

18.00 Lipovec

Za Františka Novotného, dceru, rodiče a živou rodinu

Neděle 22. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Marka, syna a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Jana Kučery, rodiče, duše v očistci, Boží ochranu a živou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

V neděli v květnu bude v Ostrově májová pobožnost v 18h.

V sobotu 28.5. se koná 18 pouť do Císařské jeskyně v blízkosti Ostrova u Macochy. V Císařské jeskyni budou dvě mše svaté ve 14h. sloužit bude P. Pavel Kuchyňa a hlavní mše svatá v 17h, sloužit bude Mons. P. Jiří Mikulášek. Všichni jste po třech letech na pouť na nevšední místo zváni.

Minulý týden při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 11.372 Kč a v Ostrově 3.550 Kč, všem dárcům velké díky 

V postních pokladničkách na Charitu se v Lipovci vybralo 5807 Kč a v Ostrově 6745 Kč, všem dárcům velké díky

V sobotu 21.5. pořádá farnost Krásensko pouť do Kostelního Vydří, Vranova nad Dyjí a Hlubokých Mašůvek, cena poutě je 400 Kč, děti 100 Kč, odjezd z Lipovce 7:17, bližší informace na nástěnce, přihlásit se můžete o. Radoslavovi, buď tel. 731626515, nebo ještě lépe e-mailem: fakrasensko@ado.cz

Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany ve světě, všem dárcům velké díky

Farní den bude letos v Lipovci 19.6. v 14h. Prosím, kdo by chtěl přispět nějakou cenou pro děti do farního obchodu na farní den, ať jej prosím přinese buď do kostela, nebo na faru. Za všechny dary pro děti do farního obchodu moc děkuji.