Výstavba a rekonstrukce nových toalet na faře v Ostrově

1

2

3

4

5

6

7

8

Tento projekt se uskutečnil za pomocí dotace z Jihomoravského kraje.