Daleká cesta do Betléma

Děti z naší farnosti sehráli v kostele adventní scénku pod vedením Mgr. Zdeňky Svobodové.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23