Farní den Lipovec 2018

Díly všem, kdo se na farním dnu aktivně podíleli.