Návštěva farníků o. Josefa Šišky na Žernůvce 21. prosince

Ježíš řekl: byl jsem nemocen

a navštívili jste mě

Cokoliv jste udělali, pro toho nejnepatrnějšího,

pro mne jste udělali