Pracovní porada zaměstnanců charity Blansko v komunitním centru v Lipovci