20
Úno

7. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Lv 19, 1-2. 17-18
2. čtení: 1 Kor 3, 16-23
Evangelium: Mt 5, 38-48

15
Úno

6. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 15, 16-21
2. čtení: 1 Kor 2, 6-10
Evangelium: Mt 5, 17-37

11
Úno

Farní kavárna - únor 2017

1

2

3

11
Úno

Odzdobení vánočních stromků

1

2

3

11
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 58, 7-10
2. čtení: 1 Kor 2, 1-5
Evangelium: Mt 5, 13-16

1
Úno

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sof 2,3; 3,12-13
2. čtení: 1 Kor 1, 26-31
Evangelium: Mt 5, 1-12a
To osmero blahoslavenství, které nám Ježíš předkládá v dnešním evangeliu je cesta, která zaručeně vede do Božího království. Je to cesta, která nás má uchránit nejen hříchu, ale přivést k pravému štěstí, kterou člověk zažívá jedině tehdy, kdy je blízko našeho Pána. Je to cesta, po níž kráčelo a kráčí mnoho svatých.

27
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 8, 23b 9,3
2. čtení 1 Kor 1,10 – 13.17
Evangelium Mt 4, 12-23

20
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 49, 3. 5-6
2. čtení 1 Kor 1, 1-3
Evangelium: Jan 1, 29-37

12
Led

Koncert Písně z Jedovnic v Lipovci

12
Led

Farní kavárna - leden 2017

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS