26
Zář

26. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 6,1a.4-7
2. čtení: 1 Tim 6,11-16
Evangelium: Lk 16,19-31

18
Zář

Lipovecké hody 2016 II.

hody 2016

hody 2016

hody 2016

18
Zář

25. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 8,4-7
2. čtení: 1 Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
Bratři a sestry,

15
Zář

Lipovské hody - 2016

14
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 32, 7-11. 13-14
2. čtení: 1 Tim 1, 12-17
Evangelium: Lk 15, 1-32
Dnešní evangelium začíná slovy: „za Ježíšem přicházeli celníci a hříšníci a farizeové a učitelé zákona reptali, že je přijímá. A Ježíš na jejich slova reaguje podobenstvím, která jsou velikou nadsázkou, a žádný člověk takto asi nikdy nebude jednat. Takto totiž jedná jedině Bůh ve vztahu k člověku.

6
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 9, 13-19
2. čtení: Flm 9b-10. 12-17
Evangelium: Lk 14, 25-33
Milí věřící, dnešní evangelijní text k nám na první pohled hovoří velice tvrdě. Kdo neklade svého otce matku, ženu, děti i sám sebe na druhé místo není mě hoden! Pokud čteme tento evangelijní text, potom se nám může zdát, že Bůh si usurpuje naší lásku, ale je to pravda? Vůbec ne! Bůh je láska sama naprosto dokonale milující a přející druhým. Tak proč máme Boha dávat na první místo?

6
Zář

Farní kavárna - září 2016

1

2

3

6
Zář

Benefiční koncert Ondry Dvořáka na podporu farností v pohraničí

6
Zář

Záznam primice P. Petra Justina Dvorského OP.

29
Srp

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 3, 19-21. 30-31
2. čtení: Žid 12, 18-19. 22-24a
Evangelium: Lk 14, 1.7-14
Když jsem se podíval a rozjímal o dnešním evangeliu, musel jsem se tiše pousmát. Většina katolíků poselství dnešního textu bere velmi doslovně. Sednu si do kostela tam, kde mě nebude moc vidět. Do ničeho se příliš nebudu zapojovat, protože poslední přeci v Božím království budou prvními a podobně. Podobné úvahy jsou však zcela mylné pokud chceme rozumět Ježíšovým slovům.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS