15
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 32, 7-11. 13-14
2. čtení: 1 Tim 1, 12-17
Evangelium: Lk 15, 1-32
V dnešním evangeliu byly tři podobenství dvě krátká a jedno delší, to první je o tom pastýři, který má těch sto ovcí a jedna ovce se mu ztratí, to druhé je o té ženě, co ztratila tu minci a třetí je o milosrdném otci a dvou synech. A co nám tím chce Pán Ježíš říci? Dvě důležité věty, dva body. První bod se zobrazuje zvláště v těch prvních dvou a v první polovině toho třetího podobenství a podívejme se, co tam je.

10
Zář

2. mezigenerační setkání v komunitním centru - farní kavárna září 2019

V neděli 8.9. bylo v komunitním centru druhé mezigenerační setkání. Atmosféra byla příjemná, přijeli i místní rodáci, kteří již v Lipovci nebydlí, jelikož naše farnost slavila hody.

9
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 9, 13-19
2. čtení: Flm 9b-10. 12-17
Evangelium: Lk 14, 25-33

3
Zář

Mezigenerační setkání - farní kavárna září 2019

1. září 2019 byla v komunitním centru farní kavárna, kdy se setkali lidé různých generací ke krátkému posezení nad kávou, čajem a malými dobroty. Setkání se velmi vydařilo.

2
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 3, 19-21. 30-31
2. čtení: Žid 12, 18-19. 22-24a
Evangelium: Lk 14, 1.7-14

28
Srp

Žehnání komunitního centra a farní den

28
Srp

Mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem před žehnáním komunitního centra

V neděli 25.8 na 9h ráno k nám do Lipovce zavítal biskup Pavel Konzbul, aby s námi v rodiném nedělním kruhu prožil mši svatou a odpoledne požehnal komunitní centru. Za celou farnost moc děkuji.P. Pavel Kuchyňa 

27
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 66, 18-21
2. čtení: Žid 12, 5-7. 11-13
Evangelium: Lk 13, 22-30

18
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 38, 4-6. 8-10
2. čtení: Žid 12, 1-4
Evangelium: Lk 12, 49-53
Texty dnešní neděle jsou velmi vážné, protože mluví o rozdělení, o něčem, co je velmi nepříjemné. Vždyť znáte to, říká se: v jednotě je síla. A každý z nás asi cítí, jak je důležité být jednotní, asi znáte s dějepisu ten obraz tří Svatoplukových prutů, a tady se mluví o rozdělení. A to je pro nás křesťany něco těžko přijatelné a možná nás to i v evangeliu překvapuje, že tam takový text vůbec je.

14
Srp

Slavnostní otevření komunitního centra

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS