19
Úno

1. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 9, 8-15
2. čtení: 1 Pt 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 12-15

11
Úno

6. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Lv 13, 1-2, 45-46
2. čtení: 1 Kor 10,31 – 11,1
Evangelium: Mk 1, 40-45

5
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

5
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

5
Úno

Vánoční stromky, sobotní přání k narozeninám a únorová farní kavárna

5
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 7,1-4.6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39  
Pán Ježíš uzdravuje, uzdravuje mnohé a všichni mají radost, jakou se Pán ujímá těch potřebných a Pán přichází do domu, kde je nemocná, horečkou. Starší žena pro nás dnes s banální chorobou. A je zde uzdravení, které je velmi rychlé, uzdravení člověka, který je nemocný běžnou nemocí, ale hlavně uzdravení člověka, který byl z hlediska té společnosti člověkem takovým nevýznamným.

28
Led

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 18, 15-20
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mt 1, 21-28
Přichází nové učení a s velikou mocí říkají lidé, kteří Ježíše slyšeli. A zajímavé je, že v evangeliu je vysloven výraz, že Ježíš je učil jako ten, který má moc. Co to znamená? Že Ježíš neučí podle nějakých nastudovaných pouček, ale jako ten, kdo má velkou zkušenost s živým Bohem. Tedy učí spíš skrze své srdce, než že by jen vykládal poznané pravdy. A rovněž Ježíš ve svých promluvách si spíš všímá ducha zákona, než její literu.

21
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jon 3,1-5.10
2. čtení: 1 Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20

16
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Sam  3,3b – 10,19
2. čtení: 1 Kor 6,13c – 15a. 17-20
Evangelium: Jan 1, 35-42

8
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mk 1,6b-11

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS