Pořad bohoslužeb

Neděle 21. července
16. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Lipovec

Za Josefa a Helenu Pernicovy, syna Josefa, zemřelou přízeň a za dar zdraví v celé rodině
Za Heinz Nyffeneggera

 9.00 Ostrov

Za Antonína a Vojtěšku Kuběnovy, zemřelou rodinu, dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

13.30 Ostrov

Svátostné požehnání

Pondělí 22. července
Svátek sv. Marie Magdalény

Úterý 23. července
Svátek sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy

Středa 24. července
Nezávazná památka sv. Šarbela Makhlúfa, kněze

Čtvrtek 25. července
Svátek sv. Jakuba, apoštola

Pátek 26. července
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Sobota 27. července
Památka sv. Gorazda a druhů

18.00 Lipovec

Za Soničku a Josefa Elikovy a rodinu

Neděle 28. července
17. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Hudcovy, syny a duše v očistci

 9.00 Kulířov

10.30 Lipovec

Za Josefa Kašpárka, rodiče, sestru a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Další informace: