Pořad bohoslužeb

Neděle 19. května
5. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Jana Grice, rodiče Sýkorovy, Kuchařovy a bratra Josefa

 9.00 Lipovec

Za Jana Kučery, duše v očistci, Boží ochranu a živou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 20. května
Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze nebo sv. Bernardina Sienského, kněze

Úterý 21. května
Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla

18.00 Lipovec

Za rodinu Mikuláškovu, Hédlovu a celou živou rodinu

Středa 22. května

Čtvrtek 23. května

18.00 Ostrov

Pátek 24. května

18.00 Lipovec

Za rodiče Šamšulovy, syna a dvoje rodiče

Sobota 25. května
Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve nebo sv. Řehoře VII., papeže nebo sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny

18.00 Lipovec

Za Marii a Eduarda Ševčíkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 26. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Hudce, manželku a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Josefa a Andělu Ševčíkovy dcery Marii a Miladu a zetě a zemřelou přízeň

10.30 Kulířov

Další informace:

Díky všem za jakoukoliv službu ve farnosti.

Farní pouť bude letos v sobotu 22.6 do Žarošic. Program: odjezd v 7:30, možnost svátosti smíření, mše svatá v Žarošicích v 9:15, pak se něco dozvíme o tomto krásném poutním místě, křížová cesta kolem kostela, pak odjezd do Kyjova na oběd a následně prohlídka kaple Jana Pavla II. v Bukovanech, pak odjezd do Bučovic, prohlídka místního kostela a náhled do procesu blahořečení P. Václava Drboly a P. Jana Buly. Cena 400 Kč, záloha 200 Kč, při přihlášení v sakristii.  Oběd je v ceně. Bližší informace na nástěnce. 

Každé úterý na faře v Ostrově je od 17:45 modlitba růžence a od 19:15 modlitby matek. Všichni jste na tyto modlitby srdečně zváni.   

Každou neděli v květnu bude v Ostrově v kostele v 18h májová pobožnost. Všichni jste srdečně zváni. 

Minulou neděli se při sbírce na opravy vybralo v Lipovci 13223 Kč a v Ostrově 4420 Kč. Všem dárcům velké díky

Příští týden bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.