Pořad bohoslužeb

Neděle 27. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za Václava a Cecílii Vágnerovy a jejich sourozence

 9.00 Lipovec

Za Adolfa a Věru Sotolářovy, dvoje rodiče, zemřelé sourozence, předky a Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 28. listopadu

Úterý 29. listopadu

17.00 Lipovec

Za Františka a Jiřinu Bejčkovy, dceru, dvoje rodiče, sourozence a Boží požehnání

Středa 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 1. prosince
Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

16.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

17.00 Ostrov

Na poděkování Panně Marii, s prosbu o Boží ochranu

Pátek 2. prosince

16.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

17.00 Lipovec

Za Bohumila Skotáka, dceru Helenku, syna Bohumila a duše v očistci

Sobota 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

18.00 Lipovec

Neděle 4. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Králíkovu, Kuncovu, Šecovu a Boží požehnání pro celou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Jarolíma Škvařila s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

V sákristii je možné si zapisovat úmysly na příští rok

Každý pátek od 17:45 bude zkouška sboru a těch, co rádi zpívají na faře, prosím především děti a mládež, aby se do zpívání pokud aspoň trochu mohou zapojili.

Příští neděli bude v Lipovci farní kavárna, všichni jste srdečně zváni

Minulý týden při sbírce na katolická média se v Lipovci vybralo 5664 Kč a v Ostrově 3.370 Kč, všem dárcům velké díky

V Ostrově se společně modlí růženec každé útery od 16:45