Pořad bohoslužeb

Neděle 7. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Pekárkovu

 9.00 Lipovec

Za Radovana Ševčíka, dar zdraví, živou rodinu a duše v očistci

10.30 Kulířov

Pondělí 8. srpna
Památka sv. Dominika, kněze

Úterý 9. srpna
Svátek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa 10. srpna
Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Čtvrtek 11. srpna
Památka sv. Kláry, panny

18.00 Ostrov

Za Jaromíra Dvorského, živou a zemřelou rodinu

Pátek 12. srpna
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

18.00 Lipovec

Za živou a zemřelou rodinu Skaličkovu, Kratochvílovu, Bastlovu a duše v očistci

Sobota 13. srpna
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

18.00 Lipovec

Za Káje Hudečka, otce Karla a živou rodinu

Neděle 14. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Markovy, děti a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Jarolíma Škvařila, manželku Ludmilu a živou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Příští neděli je sbírka na opravy, všem dárcům velké díky

25.9. v 15h bude v našem kostele v Lipovci koncert Evy a Vaška, cena 200 Kč, za vstupenku návštěvník obdrží CD, nebo DVD, dle vlastního výběru v ceně 250 Kč, vstupenky jsou v prodeji v sákristii v Lipovci