Pořad bohoslužeb

Neděle 20. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Markovy, děti a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za zemřelé rodiče Dragounovy, Keprtovy, Boží požehnání, ochranu a dar zdraví

10.30 Kulířov

Pondělí 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Úterý 22. září

18.00 Lipovec

Za rodinu Pernicovu a Kolmačkovu

Středa 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Čtvrtek 24. září

18.00 Ostrov

Pátek 25. září

18.00 Lipovec

Za rodiče Kopřivovy, celou živou a zemřelou rodinu

Sobota 26. září
Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

18.00 Lipovec

Za rodiče Zouharovy, Grimovy, Vintrovy a Alžbětu Doležalovu

Neděle 27. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Markovy, děti a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Vratislava Zouhara, syna, rodiče Zouharovy, Vintrovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

Sákristii je možné si zakoupit kalendáře na příští rok, cena je 70 Kč

První svaté přijímaní pro čtvrťáky bude v Lipovci v neděli 25.10 v 9h.

V neděli 27.9. bude ve farnostech sbírka na pastoraci a kněze. Tato sbírka pomáhá farnostem k platbě, kterou odvádí každý rok na biskupství, aby mohl být zajištěn chod diecéze. Za Ostrov to činí 25 a za Lipovec 55 tisíc. Výpočet je učiněn z toho, že za každého farníka, farnost odvede 450 Kč za rok. Kromě toho, pokud můžete přispět na tuto sbírku, existuje ještě program donátor, kterého i já jsem členem a každý rok touto formou přispívám na Ostrov a Lipovec na každou farnost 1200 Kč, tedy dohromady 2400 Kč. Rozhodně takto činit nemusíte, ale kdo má možnost, zkuste se na donátorský program brněnského biskupství prosím podívat. Kromě toho, že jsou tam informace o programu, je tam také kompletní výroční zpráva o hospodaření diecéze. A možná si říkáte proč? Proč po mně někdo chce další peníze, vždyť církev dostala restituce. Tak výsledkem restitucí v našich farnostech je, že odvádíme asi 4x víc, než před nimi, tolik k tomu, jak byly restituce pro církev výhodné. A kromě toho, že z tohoto příspěvku je část podílu na můj plat, který činí 15100 Kč čistého, tak biskupství nám výrazně pomáhá se stavebními pracemi, přes pana Ing. Kánského, právním poradenstvím a rámcovými smlouvami na energie. Jen tak pro zajímavost: v Jižních Čechách, kde farnosti na to nemají, se farnosti slučují, takže třeba na 10 obcí funguje jeden kněz a jeden kostel s jednou farou.        

Minulý týden se při sbírce na opravy vybralo v Lipovci 17128 Kč a v Ostrově 3440 Kč, všem dárcům velké díky