Pořad bohoslužeb

Neděle 7. března
3. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Grimovu a Kuncovu

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 8. března
Nezávazná památka sv. Jana z Boha, řeholníka

Úterý 9. března
Nezávazná památka sv. Františky Římské, řeholnice

17.00 Lipovec

Za Františka a Jiřinu Bejčkovy, sourozence, dceru a Boží ochranu v rodině

Středa 10. března
Nezávazná památka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

Čtvrtek 11. března

17.00 Ostrov

Za Václava Hudce a živou rodinu

Pátek 12. března

17.00 Lipovec

Za Adolfa a Věru Sotolářovy, rodiče Sotolářovy, Mikuláškovy, zemřelé sourozence a předky

Sobota 13. března

18.00 Lipovec

Neděle 14. března
4. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu, Musilovu, Zdeňka Vašíčka a za duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Hedviku Zouharovu, manžela Tomáše a rodiče

10.30 Kulířov

Další informace:

Na základě dohody mezi církví a státem je možné, aby od 27.12 bylo v kostele na bohoslužbě 10% lidí z celkové kapacity sedících. Tedy v Lipovci 30 lidí z celkové kapacity 270. a v Ostrově 15 lidí z celkové kapacity 150. Dále je třeba dodržovat zvýšené požadavky na hygienu, tedy, roušky, desinfekci a rozestupy. 

Díky všem za jakoukoliv službu ve farnostech

Vzadu na stolečku jsou postní pokladničky, kde se chce zapojit do postní almužny, tak si prosím jednu vezměte. Výtěžek s postní almužny bude použit na Charitu Blansko.

Příští týden bude sbírka na opravy, všem dárcům velké díky