Pořad bohoslužeb

Neděle 10. listopadu
32. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za dar zdraví a Boží ochranu

 9.00 Lipovec

Za Antonína Doležala a za živé a zemřelé zahrádkáře z Lipovce

10.30 Kulířov

Pondělí 11. listopadu
Památka sv. Martina, biskupa

Úterý 12. listopadu
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

17.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Středa 13. listopadu
Památka sv. Anežky České, panny

18.00 Lipovec

Katechizmus katolické církve

Čtvrtek 14. listopadu

17.00 Ostrov

Za uzdravení nemocné osoby

17.45 Ostrov

Katechizmus katolické církve

Pátek 15. listopadu
Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

17.00 Lipovec

Za Františka Bejčka, manželku, dceru, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobota 16. listopadu
Nezávazná památka sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny

18.00 Lipovec

Za Antonína Kratochvíla, vnuka Jana, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 17. listopadu
33. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

 9.00 Lipovec

Za Františka a Marii Jedličkovy, zemřelou přízeň a živou rodinu a Boží ochranu v celé rodině

10.30 Kulířov

Další informace:

V sakristii je možnost si zapisovat mešní úmysly na příští rok a rovněž si koupit kalendář, cena 75 Kč. 

Prosím o zapisováni se na pečení na farní kavárny, moc děkuji.

Ve středu 20.11 v 18h bude v komunitním centru ve spolupráci s Charitou Blansko přednáška na téma: Dluhy - poznej svého nepřítele. Přednáška se zaměří i na témata podvodné telefony a nabídky různých firem - energie, doplňky stravy apod. Přednášku bude mít JUDr. Marta Šosová, vstup volný, všichni jste srdečně zváni.

V neděli 8.12. v 15h vystoupí v kostele v Lipovci hudební skupina Marien, cena vstupenky je 170 Kč. Vstupenky je možné koupit, buď u paní Školařové, nebo paní Koudelkové, případně  v informačním centru Blanka Blansko.