Pořad bohoslužeb

Neděle 22. listopadu
Slavnost Krista Krále

 7.45 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Vašíčkovu, Zdeňka Vašíčka, rodinu Musilovu a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za Adolfa a Věru Sotolářovy, dvoje rodiče, zemřelé sourozence, předky a Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 23. listopadu
Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata

Úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

17.00 Lipovec

Za rodiče Živných, syna, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Středa 25. listopadu
Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Čtvrtek 26. listopadu

17.00 Ostrov

Pátek 27. listopadu

17.00 Lipovec

Za Aloise Pernicu, rodiče, sourozence a Boží ochranu v rodině

Sobota 28. listopadu

18.00 Lipovec

Za zemřelého Štefana Těrpika a živou rodinu

Neděle 29. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

 9.00 Lipovec

Za Milána Jelínka, živou a zemřelou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Je možné si v sákristii zapisovat mešní úmysly na příští rok

Od pondělí 23.11. je možné, aby na bohoslužbě bylo 20 lidí.