Pořad bohoslužeb

Neděle 15. září
24. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Nezvalovy, Františka Kuběny a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, otce, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 16. září
Památka sv. Ludmily, mučednice

Úterý 17. září
Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

18.00 Lipovec

Středa 18. září

Čtvrtek 19. září
Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

18.00 Ostrov

Za manžela, sestru, rodiče Němcovy a Vybíhalovy

Pátek 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00 Lipovec

Za Františku Grimovu a manžela Tomáše

Sobota 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00 Lipovec

Za rodiče Dragounovy, Keprtovy, dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

Neděle 22. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Václava Hudce, rodiče a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Tomáše Zouhara, manželku Hedviku a duše v očistci

10.30 Kulířov

Další informace:

V neděli 22.9. bude ve farnostech sbírka na pastoraci a kněze. Tato sbírka pomáhá farnostem k platbě, kterou odvádí každý rok na biskupství, aby mohl být zajištěn chod diecéze. Za Ostrov to činí 21 a za Lipovec 48 tisíc. Výpočet je učiněn z toho, že za každého farníka, farnost odvede 280 Kč za rok. Kromě toho, pokud můžete přispět na tuto sbírku, existuje ještě program donátor, kterého i já jsem členem a každý rok touto formou přispívám na Ostrov a Lipovec na každou farnost 600 Kč, tedy dohromady 1200 Kč. Rozhodně takto činit nemusíte, ale kdo má možnost, zkuste se na donátorský program brněnského biskupství prosím podívat. Kromě toho, že jsou tam informace o programu, je tam také kompletní výroční zpráva o hospodaření diecéze. A možná si říkáte proč? Proč po mně někdo chce další peníze, vždyť církev dostala restituce. Tak výsledkem restitucí v našich farnostech je, že odvádíme asi 4x víc, než před nimi, tolik k tomu, jak byly restituce pro církev výhodné. A kromě toho, že z tohoto příspěvku je část podílu na můj plat, který činí 12 961 Kč čistého, tak biskupství nám výrazně pomáhá se stavebními pracemi, přes pana Ing. Kánského, s rozpočtovými pracemi, přes paní Ing. Chalupovou, právním poradenstvím a rámcovými smlouvami na energie. Jen tak pro zajímavost: v Jižních Čechách, kde farnosti na to nemají, se farnosti slučují, takže třeba na 10 obcí funguje jeden kněz a jeden kostel s jednou farou.        

Díky Vám všem za jakoukoliv službu ve farnosti

V sakristii je možnost si zapisovat mešní úmysly na příští rok a rovněž si koupit kalendář, cena 75 Kč. 

Příští týden bude v Ostrově společenství rodin ve čtvrtek v 16:30.

Minulý týden při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 19 001 Kč. Všem dárcům velké díky