Pořad bohoslužeb

Neděle 26. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele, syna, dva švagry a rodinu Zouharovu

 9.00 Lipovec

Za zemřelé rodiče Dvořákovy, syna Jiřího, dar zdraví a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

Pondělí 27. ledna
Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny

Úterý 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

17.00 Lipovec

Středa 29. ledna

18.00 Lipovec

Katechizmus katolické církve

Čtvrtek 30. ledna

17.00 Ostrov

17.45 Ostrov

Katechizmus katolické církve

Pátek 31. ledna
Památka sv. Jana Boska, kněze

16.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

17.00 Lipovec

Za Hedviku a Antonína Petlachovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota 1. února

18.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Neděle 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu

 7.45 Ostrov

Za Ludmilu Ostrovskou a Její rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Jarolíma Škvařila, manželku Ludmilu, syna a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Tento týden bude mít ve středu P. Pavel náboženství v MŠ v Lipovci a to 15:30.

Před katechizmem ve středu v Lipovci je ve středu od 17:30 modlitba růžence. 

Ve čtvrtek v 16h u Gajdošíků bude další společenství rodin, a to v 16h.

Příští neděli bude v Lipovci farní kavárna, všichni jste srdečně zváni.

V sobotu se v Lipovci v 9h budou odstrojovat vánoční stromky, rovněž by P. Pavel s pomocníky při odstrojování potom na  faře oslavil své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni  

Příští neděli bude P. Pavel udělovat při mších svatých svatoblažejské požehnání.