Pořad bohoslužeb

Neděle 21. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Antonína a Vojtěšku Kuběnovy, živou a zemřelou rodinu

 9.00 Lipovec

Za rodiče Keprtovy, Zouharovy, za živou a zemřelou rodinu a za nemocnou osobu

10.30 Kulířov

Pondělí 22. dubna

Úterý 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

18.00 Lipovec

Za rodinu Matulovu a Navrátilovu

Středa 24. dubna
Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

15.00 Lipovec

Pohřeb Marie Strejková

Čtvrtek 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty

18.00 Ostrov

Za rodinu Dvorskou a Vlčkovu

Pátek 26. dubna

18.00 Lipovec

Za rodinu Doležalovu a duše v očistci

Sobota 27. dubna

18.00 Lipovec

Za živou a zemřelou rodinu Zouharovu a Šmehlíkovu

Neděle 28. dubna
5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Jelínkovu a Kuchařovu

 9.00 Lipovec

Za Antonína a Annu Dvořákovy a syna Václava

10.30 Kulířov

Další informace:

Prosím o setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Ostrova o setkání ve čtvrtek 25.4. v 18:45 na faře v Ostrově. Téma hospodaření farnosti a Císařská jeskyně v letošním roce.

Minulý týden při sbírce na opravy se v Lipovci vybralo 9.647 Kč a v Ostrově 3.640 Kč

V Ostrově 26-28.4. bude víkendové setkání dětí z náboženství.