Pořad bohoslužeb

Neděle 28. května
Slavnost Seslání Ducha svatého

 7.45 Ostrov

Za Josefa Šebele, syna a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Josefa a Helenu Pernicovy, syna, zemřelou přízeň a za dar zdraví pro celou rodinu

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Richard Eduard Zouhar

Pondělí 29. května
Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý 30. května
Památka sv. Zdislavy

18.00 Lipovec

Za Emila Včelaře, manželku Annu a celou rodinu

Středa 31. května
Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 1. června
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

18.00 Ostrov

Pátek 2. června
Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za Hanu a Boží ochranu

Sobota 3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

13.00 Ostrov

Svatba Josef Hladík - Tereza Zbahnová

18.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Neděle 4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.45 Ostrov

Za Zdeňku Němcovu, Františka Pernicu a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Jana Celého, dvoje rodiče, zemřelé sourozence, předky a Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Každý pátek po mši v Lipovci cca. 18:30 bude nácvik zpěvu dětí a mládeže na faře. Všechny děti a mládež jsou zváni i s rodiči.

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu. Děkuji, těm kdo se zapíši a kdo se zapsali.

Zpověď a nácvik před 1.sv. přijímáním bude v Lipovci v pátek 2.6 od 18:30h, prosím ať přijdou nejenom děti ke zpovědi, ale pokud možno i jejich rodiny. Sv. přijímání bude v Lipovci v neděli 4.6. prosím ty, kdo půjdou ke svatému přijímání, ať si vezmou svoji křestní svíčku.

Prosím o věnování, připadně zakoupení věcí pro děti do farního obchodu, které děti budou moci získat za absolování soutěží na farním dnu. Předem moc děkuji.

Farní den bude v Lipovci v neděli 25.6. od 14h, bohatý program pro děti a posezení pro dospělé, všichni jste srdečně zváni.

V Ostrově 1.6. v 18:30 bude domluva na faře před farním dnem, prosím, kdo se můžete zapojit na farním dnu, prosím přijďte 1.6. od 18:30 na faru na domluvu, předem moc děkuji.

Příští neděli je farní kavárna, všichni jste srdečně zváni.

Farní den v Ostrově bude 18.6 od 14h, program pro děti, posezení pro dospělé.