Agregátor zdrojů

Děkovná mše k 245. výročí založení biskupství

Z brněnského biskupství - 7 hodin 36 min zpět
V neděli 4. prosince 2022 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského.

Prosincové Žabovřeské rozmlouvání

Z brněnského biskupství - 30 Listopad, 2022 - 12:00
Ve středu 7. prosince 2022 v 19.00 hodin se bude konat další díl Žabovřeského rozmlouvání v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně.

Synoda o synodální církvi: dialog, naslouchání a rozlišování pokračuje

Z brněnského biskupství - 30 Listopad, 2022 - 12:00
V pondělí a v úterý se v Římě setkávají vedoucí představitelé kontinentální fáze synody o synodální církvi, kteří mají možnost hovořit přímo s jejím sekretariátem, který tento proces řídí.

Mons. Jan Mráz bude uveden do úřadu probošta pražské kapituly

Z brněnského biskupství - 28 Listopad, 2022 - 12:00
Slavnostní nešpory s uvedením Mons. Jana Mráze do úřadu probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském zazní v kapitulním kostele Všech svatých v neděli 11. prosince 2022 v 17.00 hodin.

P. Šikula: Víc hlav víc ví

Z brněnského biskupství - 28 Listopad, 2022 - 12:00
Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr Šikula přibližuje atmosféru diecézního synodálního setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Aplikace Průvodce adventem 2022

Z brněnského biskupství - 25 Listopad, 2022 - 12:00
Průvodce adventem je nyní možné využít také ve formě aplikace pro Android, iPad a iPhone. Aplikace je dostupná zdarma na Google Play a  AppStore.

Advent 2022 na Petrově

Z brněnského biskupství - 25 Listopad, 2022 - 12:00
Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.  

Roráty 2022 na Petrově

Z brněnského biskupství - 24 Listopad, 2022 - 12:00
Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.

Dokument „Biblické zdroje synodality“

Z brněnského biskupství - 24 Listopad, 2022 - 12:00
Biblická podskupina Komise pro spiritualitu přináší dokument „Biblické zdroje synodality“.

Dokument Spiritualita synodality

Z brněnského biskupství - 24 Listopad, 2022 - 12:00
Komise pro spiritualitu přináší dokument "Spiritualita synodality", který představuje několik základních aspektů a podkladů pro hlubší poznání a rozvoj spirituality synodality a synodálního procesu.

Ohlédnutí za listopadovým diecézním synodálním setkáním

Z brněnského biskupství - 22 Listopad, 2022 - 12:00
V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně konalo diecézní synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 moderátorů farních skupin z brněnské diecéze, i dalších osob aktivně zapojených do synodální cesty.

6. prosinec - svátek svatého Mikuláše

Z brněnského biskupství - 21 Listopad, 2022 - 12:00
Svatý Mikuláš žil již před 1 700 lety v Řecku a v Turecku. Zde se jako mladý stal biskupem v Myře. Jeho život byl poznamenán pronásledováním křesťanů na počátku 4. století.

Pozvání na roráty

Z brněnského biskupství - 21 Listopad, 2022 - 12:00
„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).

Kauza blahořečení kněží-mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly postupuje k dalšímu jednání

Z brněnského biskupství - 21 Listopad, 2022 - 12:00
Dle informací Mons. Karla Orlity, dne 15. listopadu 2022 zasedala v Římě na Dikasteriu pro záležitost svatých historická komise, která po prostudování spisu (positio) kněží Václava Drboly a Jana Buly rozhodla kladně.

Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

Z brněnského biskupství - 20 Listopad, 2022 - 12:00
V den slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl „Pastýřský list biskupa Pavla o povolání“ .

Svatoambrožská mše v Lančově nejen pro včelaře

Z brněnského biskupství - 18 Listopad, 2022 - 12:00
V sobotu 10. prosince 2022 v 11.00 hodin jsou nejen všichni včelaři a včelařky zváni na Svatoambrožskou mši do kostela sv. Máří Magdalény v Lančově.

Znojemská Divotvůrkyně slaví 300 let

Z brněnského biskupství - 18 Listopad, 2022 - 12:00
Při příležitosti 300. výročí od schválení veřejné úcty k Milostnému obrazu byly zdejší farností pořízeny tři nové zvony, které 15. října 2022 požehnal brněnský biskup Pavel Konzbul. Poprvé se nové zvony rozezní o slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 po mši svaté celebrované v 10.30 hodin kardinálem Dominikem Dukou.

Panna Maria - světlo ohlašující příchod Ježíše Krista

Z brněnského biskupství - 16 Listopad, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbu v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude ve čtvrtek 8. prosince 2022 v 17.30 hodin slavit v katedrále sv. Petra a Pavla biskup Vojtěch Cikrle.

Zemřel bývalý provinciál minoritů P. Hyacint Skupieň

Z brněnského biskupství - 16 Listopad, 2022 - 12:00
Dne 10. listopadu 2022 ve věku 90 let zemřel bývalý provinciál minoritů P. Hyacint Vladislav Skupieň, OFMConv.

Večer Taizé na Petrově

Z brněnského biskupství - 16 Listopad, 2022 - 12:00
V pondělí 28. listopadu 2022 od 19.00 do 20.00 hodin se v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla uskuteční další večer Taizé.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec agregátor