2
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55, 1-3
2. čtení. Řím 8,35.37-39
Evangelium: Mt 14, 13-21

1
Srp

Antiochia - program D

1
Srp

Antiochia 31.7.2020

31
Črv

Antiochia 30.7.2020

30
Črv

Antiochia 29.7.2020

29
Črv

Antiochia 28.7.2020

28
Črv

Antiochia 27.7.2020

26
Črv

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1. Kr 3,5. 7-12
2. čtení: Řím 8, 28-30
Evangelium: Mt 13, 44-52

26
Črv

Antiochia 25.7.2020

25
Črv

Antiochia - plán 27.7. - 31.7. 2020

 

 

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS