7
Črv

Farní kavárna - červenec 2019

7
Črv

14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 66,10-14c
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

2
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 14

1
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 19, 16b. 19-21
2. čtení: Gal 5, 1. 13-18
Evangelium: Lk 9, 51-62

24
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 13

24
Čer

Farní pouť do Žarošic, Bukovan a Bučovic

Farní kostel v Žarošicích

24
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Zach 12, 10-11
2. čtení: Gal 3, 26-29
Evangelium: Lk 9, 18-24

16
Čer

1. sv. přijímání v Lipovci 2019

16
Čer

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Př 8, 22-31
2. čtení: Řím 5, 1-5
Evangelium: Jan 16, 12-15
Dnešní slavnost, slavnost Nejsvětější Trojice je pro nás křesťany zdánlivě asi nejméně pochopitelná, ale přitom zcela zásadní. Proč? No, protože ukazuje vnitro božský vztah, do kterého máme celý život dorůstat a který je i základním pilířem nebeského království.

10
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 12

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS