1
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 19, 16b. 19-21
2. čtení: Gal 5, 1. 13-18
Evangelium: Lk 9, 51-62

24
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 13

24
Čer

Farní pouť do Žarošic, Bukovan a Bučovic

Farní kostel v Žarošicích

24
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Zach 12, 10-11
2. čtení: Gal 3, 26-29
Evangelium: Lk 9, 18-24

16
Čer

1. sv. přijímání v Lipovci 2019

16
Čer

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Př 8, 22-31
2. čtení: Řím 5, 1-5
Evangelium: Jan 16, 12-15
Dnešní slavnost, slavnost Nejsvětější Trojice je pro nás křesťany zdánlivě asi nejméně pochopitelná, ale přitom zcela zásadní. Proč? No, protože ukazuje vnitro božský vztah, do kterého máme celý život dorůstat a který je i základním pilířem nebeského království.

10
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 12

10
Čer

Farní slavnost Ostrov 2019

Farní slavnost v Ostrově začíná

K poslechu hrál BenjoBend i s děkanem o. Václavem

10
Čer

Slavnost seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Řím 8, 8-17
Evangelium: Jan 14, 15-16. 23b-26

10
Čer

1. Sv. Přijímání v Ostrově 2019

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS