23
Zář

25. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 2, 12a – 17-20
2. čtení: Jak 3,16 – 4,3
Evangelium: Mk 9, 30-37

16
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 5-9a
2. čtení: Jak 2, 14-18
Evangelium: Mk 8, 27-35
Přestavte si, že by vám váš lékař řekl, že máte před sebou maximálně půl roku života. Přestavte si, že by to neřekl vám, ale někomu z vašeho blízkého okolí, mně se to nedávno stalo, tak co bychom asi dělali? Tak nejspíš bych tomu nejdříve nechtěl ani věřit, odmítal bych to a možná bych se vztekal i na Pána Boha, jak je možné, že něco takového vůbec nechal dopustit?

11
Zář

Hody Lipovec 2018 + farní kavárna

9
Zář

Narození Panny Marie - hody Lipovec 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení: Řím 8, 28-30
Evangelium: Mt 1, 18-23

9
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 35, 4-7a
2. čtení: Jak 2, 1-5
Evangelium: Mk 7, 31-37

3
Zář

Farní kavárna - září 2018

3
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

27
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

24
Srp

Pobytové setkání prarodičů, rodičů s dětmi na faře v Ostrově

20
Srp

Mše svatá 18.8. za dobrovolné hasiče k jejich 130 výročí

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS