24
Zář

Víkend dětí z náboženství v Ostrově u Macochy

21
Zář

25. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 2, 12a – 17-20
2. čtení: Jak 3,16 – 4,3
Evangelium: Mk 9, 30-37

19
Zář

Brigáda po řemeslných pracích

1

2

3

15
Zář

Opravy fary jdou do finále

1

2

3

15
Zář

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

15
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 5-9a
2. čtení: Jak 2, 14-18
Evangelium: Mk 8, 27-35
V dnešním evangelium Petr vyznává Ježíše jako Mesiáše, ale zároveň nechce přijmout Ježíše jako takového, protože mu Ježíš říká něco, co Petr nechce slyšet. A jak máme přijímat názory druhých, zvláště těch, kteří nám nejsou zas tak moc sympatičtí. O tom Vám povím jeden příběh.

6
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 35, 4-7a
2. čtení: Jak 2, 1-5
Evangelium: Mk 7, 31-37
Trápí Vás zlo ve světě? Jistě, koho by netrápilo. Války, příliv uprchlíků, terorismus, rakovina, lidská nespravedlnost. Je toho tolik. A křesťan může říci ještě jednu věc: „Jak to, že Bůh mlčí?“ Jak to, že s lidstvem, nebo alespoň s těmi zlými (mezi něž se obvykle nepočítáme) nic neudělá? Jak se na to může dívat? Jak to, že tu není okamžité řešení hned?

2
Zář

Lipovské hody

2
Zář

Informace z naší farnosti

Je tomu přesně rok, kdy jsem Vás informoval v zářijovém zpravodaji o změnách ve farnosti a o započatých pracích na opravě fary. Neuvěřitelné se stalo skutkem a je opravena v rámci druhé etapy téměř i druhá polovina fary. Stačí dokončit topení, položit podlahy, natřít dveře a vymalovat ….

2
Zář

Poděkování

Rád bych tímto příspěvkem poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Díky Vaší pomoci vyhrál náš kostel v Lipovci hlavní cenu v soutěži 150.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na odvodnění presbytáře, neboli zadní části v našem kostele, kudy do lipoveckého kostela vniká vlhkost.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi i všem obecním zastupitelům za sponzorské přípravné práce odkopání zeminy kolem kostela, aby v září a říjnu mohl být celý presbytář odvlhčen.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS