26
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 17

23
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 16

21
Črv

16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 18, 1-10a
2. čtení: Kol 1, 24-28
Evangelium: Lk 10, 38-42

17
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 15

14
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 30, 10-14
2. čtení: Kol 1, 15-20
Evangelium: Lk 10, 25-37
Dnešní podobenství je odpověď na zákoníkovu otázku, co mám dělat, abych došel do Božího království? A tu otázku bychom si měli položit všichni. A odpověď: miluj Boha celou svou silou, celou svou myslí a celou svou duší a bližního jako sám sebe. A potom v tom podobenství Ježíš ukazuje, co to znamená bližní a říká, že ta podstatná služba lásky je milosrdenství.

7
Črv

Farní kavárna - červenec 2019

7
Črv

14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 66,10-14c
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

2
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 14

1
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 19, 16b. 19-21
2. čtení: Gal 5, 1. 13-18
Evangelium: Lk 9, 51-62

24
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 13

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS