19
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 9, 1-6
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6, 51-58
Možná si říkáte, že už toho bylo dost, již čtvrtou neděli v řadě čteme o eucharistii a začalo to tak příjemně - nasycení 5.000 mužů. A člověk si říká: to by bylo fajn, kdybych byl svědek podobného zázraku, ale teď, mám žít ten svůj všední náboženský život a ještě každý týden chodit ke svatému přijímání a nejen to, ale i pravidelně ke svaté zpovědi, tak to už je moc, zvláště teď, kdy je čas prázdnin a dovolených.

14
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 30 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51
Tak už je toho dost! Tak jsme to slýchávali jako malé děti, když jsme to s tím zlobením přehnali a rodiče nás zarazili a možná to ani tak vážně nemysleli. Horší je, když tato věta zazní mezi manželi po létech jejich společného života, když soustavně hledají jenom sami sebe, sobecky si lezou na nervy a tak se jejich manželství stane předpeklím. A oni z bezvýchodnosti svojí situace začnou hledat advokátní kancelář.

10
Srp

Oprava soklu v kostele v Lipovci

1

2

3

5
Srp

Farní kavárna - srpen 2018

1

2

3

5
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 16, 2-4. 12-15
2. čtení: Ef 4, 17. 20-24
Evangelium: Jan 6, 24-35

30
Črv

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15

22
Črv

Sv. Marie Magdalena - hody Ostrov 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Pís 3, 1-4a
2. čtení: 2 Kor 5, 14-17
Evangelium: Jan 20, 1.11-18

22
Črv

16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 23, 1-6
2. čtení: Ef 2, 13-18
Evangelium: Mk 6, 30-34

17
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 7, 12-15
2. čtení: Ef 1, 3-14
Evangelium: Mk 6, 7-13
Tak si představte, že bych přišel za některým z vás a vyzval vás, že jste povoláni hlásat Boží království. A že si ani nic sebou nemáte brát na cesty, protože o vše se náš Pán u vás postará. Tak tehdy byste si asi řekli: ten farář se asi zbláznil, tak já, bez jakýchkoliv zkušeností mám jít hlásat Boží království a ještě si ani nic nemám brát sebou na cestu, že prý se o mě Pán postará! No tak to tedy ne, takhle se přeci nedá žít!

8
Črv

14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 2,2-5
2. čtení: 2 Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS