12
Kvě

4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 13, 14. 43-52
2. čtení: Zj 7, 9. 14b-17
Evangelium: Jan 10, 27-30

10
Kvě

Výstavba komunitního centra pokračuje 9

6
Kvě

Farní kavárna - květen 2019

6
Kvě

3. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 5,27b-32. 40b-41
2. čtení: Zj 5, 11-14
Evangelium: Jan 21, 1-19
Minulou neděli jsme slyšeli, že ani zavřené dveře nejsou problém pro Boží milosrdenství a dnes slyšíme o tom, co se stalo o 100 Km dál, když se učedníci vrací do své domoviny. A možná jste si toho nevšimli, ale je zvláštní, že tento děj se odehrává za přítomnosti ne 11, ale 7 učedníků. Proč? No možná proto, že těch 7 bylo právě z území Galileje.

3
Kvě

Výstavba komunitního centra pokračuje 8

29
Dub

Mše svatá za dobrovolné hasiče z Lipovce 28.4.2019

28
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 5, 12-16
2. čtení: Zj 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evangelium: Jan 20, 19-31
Není beznadějnější situace, než ta, kdy učedníci spolu sedí po Ježíšově ukřižování. Život lidský je bez Boha beznadějný. A když pak přišel ten Spasitel, který nám mohl pomoci, tak jsme jej zabili. A to je situace, kde už žádná naděje není. Člověk už se z tohoto pohledu nediví těm učedníkům, kteří byli tak rozčarováni a zklamáni a tak se ocitli v té situaci úplné beznaděje, že se zavřeli za těmi dveřmi.

26
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 7

24
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 6

21
Dub

Velikonoční vigílie

Začínáme venku u ohně, symbolu života

Žehnání ohně a zapalování velikonoční svíce

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS