13
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40,1-5. 9-11
2. čtení: Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Evangelium: Lk 3, 15-16.21-22

8
Led

Koncert Santini ze mší Jana Jakuba Ryby

6
Led

Farní kavárna - leden 2019

6
Led

Zjevení Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 60, 1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a. 5-6
Evangelium: Mt 2, 1-12

1
Led

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21
Každý rok přicházíme k Betlému, abychom skrze to co vidíme a slyšíme, tak abychom se otevřeli tajemství, které nás přesahuje. Je krásné, že na počátku bylo Slovo a to Slovo zaznělo k pastýřům, to Slovo zaznělo k Panně Marii, a to Slovo bylo hybnou silou, která dala do pohybu dějiny naší spásy. A to Slovo zní k uším každému, kdo chce slyšet.

31
Pro

Svátek svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 3,3-7. 14-17a
2. čtení: Kol 3, 12-21
Evangelium: Lk 2, 41-52

27
Pro

Sv. Štěpán - 26.12.

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60
Evangelium: Mt 10, 17-22

25
Pro

Boží hod vánoční 2018

Boží hod vánoční 2018

 

Boží hod vánoční 2018

25
Pro

Narození Páně - 25.12.

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52, 7-10
2. čtení: Žid 1, 1-6
Evangelium: Jan 1, 1-18
To dnešní evangelium začíná nádhernými slovy: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Co to znamená? Že dříve, než bylo úplně vše, tak byl trojiční Bůh sám. A to je pro nás možná trochu problém, protože my si v tom našem lineárním čase nedokážeme moc představit, že něco zde bylo věčně.

24
Pro

Štědrý den 24.12.

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS