3
Pro

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 33, 14-16
2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2
Evangelium: Lk 21, 25-28, 34-36

27
Lis

Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgické texty: 1. čtení: Dan 7, 13-14
2. čtení: Zj 1, 5-8
Evangelium: Jan 18, 33b-37

19
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dan 12, 1-3
2. čtení: Žid 10, 11-14.18
Evangelium: Mk 13, 24-32

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mk 12, 38-44
Proč to evangelium nepokračuje? Ve SZ jsme slyšeli, jak vdova posloužila Eliášovi, udělala mu placku z poslední mouky a oleje a skončilo to tak hezky, prorok jí řekl, že mouky nebude ubývat a oleje také nebude ubývat, dokud nepřijde déšť. Tak bychom to chtěli, když člověk poslechne Pána a udělá to, co udělat má, tak aby nepřišel o svou odměnu a aby ji nejlépe viděl hned.

9
Lis

Pořízení nového nábytku na mezigenerační setkávání

1

2

3

5
Lis

Farní kavárna - listopad 2018

1

2

3

4
Lis

31. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 6, 2-6
2. čtení: Žid 7, 23-28
Evangelium: Mk 12, 28b-34

2
Lis

Památka všech věrných zemřelých

Liturgické texty: 1. čtení: Řím 6, 3-4. 8-9
Evangelium: Jan 11, 17-27
Takovou smrt bych chtěl mít, tu bych si přál. To říkají lidé, když večer někdo jde spát, nic netuší a ráno již se neprobudí. Chudák, už to má za sebou, ale podívejte se, jak krásný hrob mu upravili. Někdy nás to zaráží, jaké lidé vedou řeči kolem smrti a umírání, a že někteří z nás, byť věřící, se vyjadřují, jakoby vůbec nevěděli, o co jde. Jakoby byl mezi lidmi zmatek, co vlastně je to smrt, co je to umírání a co po tom?

2
Lis

Slavnost Všech svatých

Liturgické texty: 1. čtení: Zj 7, 2-4. 9-14
2. čtení: 1 Jan 3, 1-3
Evangelium: Mt 5, 1-12a

29
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 7-9
2. čtení: Žid 5, 1-6
Evangelium: Mk 10, 46-52

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS