23
Říj

Víkendový pobyt dětí z náboženství v Lipovci na faře 2018

V pátek se hrály různé hry na faře a pak byla stezka odvahy

23
Říj

Setkání dětí po 1. Sv. přijímání na Petrově

1

2

3

22
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 7-9
2. čtení: Žid 5, 1-6
Evangelium: Mk 10, 46-52

14
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 7, 7-11
2. čtení: Žid 4, 12-13
Evangelium: Mk 10, 17-30
Mistře dobrý, co mám dělat, abych dostal věčný život? Tak právě takto se zeptal ten mladík a právě takto by se měl zeptat každý z nás. Zdá se nám to divné? No asi ano, zvláště potom, co Ježíš toho mladíka zpražil tím, že se jej zeptá, proč mu říká dobrý a pak se jej ptá  stupidní otázkou, jestli zná přikázání desatera, a pak mu řekne a jedno ti schází, prodej všechno co máš a pak mě následuj.

10
Říj

Oprava schodiště před kostelem v Lipovci

1

2

3

10
Říj

Farní kavárna - říjen 2018

1

2

3

7
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 2, 18-24
2. čtení: Žid 2, 9-11
Evangelium: Mk 10, 2-16

1
Říj

26. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 11,25-29
2. čtení: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48
Jak je možné, Pane, že jsem zase nemocný? A ten, který nevěří, tak u toho jsem neviděl, aby marodil! Jak je možné, že jsem se nedostal na školu a ten bezvěrec ano. A když se podívám na manželství těch našich mladých, tak proč zrovna jim se to nemohlo vydařit, když je spoustu těch, kdo v Boha nevěří a manželství jim vyjde.

29
Zář

Oprava soklu v kostele v Lipovci pokračuje

1

2

3

25
Zář

Pořízení nového plynového kotle na faru v Ostrově

 

Tento projekt se uskutečnil za pomoci dotace z Jihomoravského kraje

 

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS