5
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 5, 1-7
2. čtení: Flp 4, 6-9
Evangelium: Mt 21, 33-43

30
Zář

26. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 18, 25-28
2. čtení: Flp 2, 1-11
Evangelium: Mt 21, 28-32

22
Zář

25. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55, 6-9
2. čtení: Flp 1, 20c – 24. 27a
Evangelium: Mt 20, 1-16a
Je pro člověka dobře, aby byl křesťanem už od malička? To je hloupé říci rodičům, kteří nesou dítě ke křtu. A asi jsme přesvědčeni o tom, že je to tak správné, jinak bychom to nedělali. Tak, když si myslíme, aby byl člověk věřící již od kolébky, tak bychom si měli položit otázku, proč? Nemají to někdy jednoduší ti lidé, kteří se obrátí až v dospělosti?

22
Zář

Hodová farní kavárna 2020

22
Zář

Hody Lipovec 2020

Stalo se v jednom domově důchodců, že babičce se ztratilo šest zlatých mincí. Přijela kriminálka a začali vyšetřovat, no a netrvalo dlouho a se slzami v očích se přiznala jedna spolubydlící stařenka, že to udělala ona, protože ani syn, ani vnoučata za ní nejezdí. A tak jim napsala, že pro ně něco má. Obratem přijeli a byli velice šťastni a babička jim řekla, že když zase přijedou, tak zase něco dostanou.

22
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 27,33 – 24,9
2. čtení: Řím 14, 7-9
Evangelium: Mt 18, 21-35

12
Zář

Posezení se spolupracovníky farnosti a komunitního centra

 

12
Zář

Pracovní porada zaměstnanců charity Blansko v komunitním centru v Lipovci

6
Zář

Mezigenerační setkaní - farní kavárna zaří 2020

 

6
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 33, 7-9
2. čtení: Řím 13, 8-10
Evangelium: Mt 18, 15-20
Dnešní evangelium nám může přijít poněkud zvláštní, protože se v něm mísí čtyři Ježíšovi výroky, které spolu zdánlivě nesouvisejí. O bratrském napomenutí, o moci společenství svazovat a rozvazovat, dále o vyslyšení společné modlitby a Pánově přítomnosti, kdekoliv jsme shromážděni v jeho jménu. Cíl tohoto úryvku je však jediný, získat zpět bratra, nebo sestru zpátky pro Krista.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS