24
Čer

Farní pouť do Žarošic, Bukovan a Bučovic

Farní kostel v Žarošicích

24
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Zach 12, 10-11
2. čtení: Gal 3, 26-29
Evangelium: Lk 9, 18-24

16
Čer

1. sv. přijímání v Lipovci 2019

16
Čer

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Př 8, 22-31
2. čtení: Řím 5, 1-5
Evangelium: Jan 16, 12-15
Dnešní slavnost, slavnost Nejsvětější Trojice je pro nás křesťany zdánlivě asi nejméně pochopitelná, ale přitom zcela zásadní. Proč? No, protože ukazuje vnitro božský vztah, do kterého máme celý život dorůstat a který je i základním pilířem nebeského království.

10
Čer

Výstavba komunitního centra pokračuje 12

10
Čer

Farní slavnost Ostrov 2019

Farní slavnost v Ostrově začíná

K poslechu hrál BenjoBend i s děkanem o. Václavem

10
Čer

Slavnost seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Řím 8, 8-17
Evangelium: Jan 14, 15-16. 23b-26

10
Čer

1. Sv. Přijímání v Ostrově 2019

4
Čer

Farní kavárna - červen 2019

1

2

3

2
Čer

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 7, 55-60
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17, 20-26
Tak si představ, přišel včera šéf a zas se do mě obořil. Zas měl ten svůj den, prskal, a tak jsem jej chvíli nechal, ale pak jsem mu to dal, utřel jsem ho, že na to dlouho nezapomene. Aspoň bude chvíli klid, protože jestli se chce do někoho navážet, tak do mě tedy ne.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS