2
Črv

Farní kavárna - červenec 2018

1

2

3

2
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-24
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43

28
Čer

Pohřeb P. Josefa Šišky v Brně na Křenové 27.6.2018

Jménem celé Lipovecké farnosti děkujeme za službu, kterou jste zde vykonal a prosíme o stálou přímluvu z Nebeského království, za naši farnost a za víru v rodinách.

25
Čer

Farní den Lipovec 2018

25
Čer

Narození sv. Jana Křtitele

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 49, 1-6
2. čtení: Sk 13, 22-26
Evangelium: Lk 1, 57-66. 80

19
Čer

Farní pouť do Olešnice a Kunštátu

V Olešnici po mši svaté s otcem Tomášem

Křížová cesta kolem Olešnice

17
Čer

11. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 17, 22-24
2. čtení: 2 Kor 5, 6-10
Evangelium: Mk 4, 26-34
Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno, ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody. Tak to je zvláštní viďte? Alespoň mně to tak přijde. Tak člověk, ať bdí, či spí, přináší dobré plody.

13
Čer

Farní den Lipovec

 

 

13
Čer

Farní den Lipovec

11
Čer

Farní slavnost Ostrov 2018

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS