24
Pro

Štědrý den 24.12.

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

24
Pro

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Mich 5, 1-4a
2. čtení: Žid 10, 5-10
Evangelium: Lk 1, 39-45
Ta dnešní neděle by se dala nazvat nedělí velkého očekávání, kdy vtělené Boží slovo se stává tělem a přebývá mezi námi. Ano je dobré si uvědomit rozdíl mezi člověkem a Bohem, když Bůh tvoří, tak tvoří slovem, když člověk tvoří, tak většinou svýma rukama. A najednou se tyto dvě činnosti spojí, Bůh se stává člověkem, aby člověk byl o to více podobný Bohu.

16
Pro

Adventní koncert souboru Píseň z Jedovnic

Dne 16. 12. 2018 se v lipoveckém kostele uskutečnil tradiční adventní koncert souboru Píseň z Jedovnic. Pro ty, kteří dorazili, to byl skutečně fantastický kulturní zážitek!

Adventní koncert ženského souboru Píseň

 

16
Pro

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Sof 3, 14-18a.
2. čtení: Flp 4, 4-7
Evangelium: Lk 3, 10-18

15
Pro

Adventní dílničky 2018

9
Pro

Vánoční scénka a sv. Mikuláš v kostele v Lipovec

9
Pro

Vánoční scénka a sv. Mikuláš v kostele v Ostrově

9
Pro

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Bar 5, 1-9
2. čtení: Flp 1,4-6, 8-11
Evangelium: Lk 3, 1-6
To dnešní evangelium začíná tak trochu slavnostně, za císaře Tiberia, za vlády Poncia Piláta atd. Boží slovo uslyšel Jan. A mohli bychom si říci, tak proč k tomu evangelista Lukáš dává takto honosný úvod? Proč? Protože, když k někomu promluví Bůh, tak je to vždy velká událost a tak jak Bůh promluvil k Janovi, tak chce promluvit ke každému z nás, protože každého z nás si Bůh při stvoření vybral k tomu, abychom se stali jeho pomocníky.

8
Pro

Opravy a výmalba soklu dokončena

1

2

3

8
Pro

Zdobení perníků na sv. Mikuláše

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS