21
Dub

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a. 37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
To dnešní evangelium, je evangelium lásky. Maří Magdalena, doslova běží časně zrána k Božímu hrobu, protože ji k tomu žene láska. Dokonce ani neví, kdo jí ten kámen od hrobu odvalí, ale ona běží k Božímu hrobu, protože chce Ježíši posloužit i přesto, že On zemřel. Ano, takto vypadá pravá láska. Ostatně i první list Janův dodává, že nikdo neměl větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí život.

20
Dub

Velikonoční vigílie

Liturgické tety: 1. čtení: Gn 1,1 – 2,2
2. čtení: Gn 22, 1-18
3. čtení: Ex 14,15 – 15,1
Epištola: Řím 6, 3-11
Evangelium: Lk 24, 1-12
Dnešní večer a dnešní noc je pro nás křesťany nejdůležitější v celém roce, protože si nejen připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, ale pevně věříme, že jak Kristus zemřel a následně vstal z mrtvých i my z mrtvých vstaneme.

19
Dub

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5, 7-9
Evangelium: Jan 18, 1 – 19,42
Milovaní,

18
Dub

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15

16
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 5

15
Dub

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56

Za třicet stříbrných

Za právo na vraždu,
za právo na loupež,
za právo na nevěru,
za právo na lež,
jidášským polibkem
zradíme Tě, Kriste,
za mrzkou odměnu,
za třicet stříbrných.

Ve jménu kariéry,
ve jménu pohodlí,
ve jménu zla a nenávisti,
zradíme Tě, Kriste,
za třicet stříbrných.

10
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 4

9
Dub

Víkend dětí z náboženství na faře v Ostrově 2019

Letošní víkendovka začala prací

A proč?

Protože práce šlechtí

8
Dub

Farní kavárna - duben 2019

8
Dub

5. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 43, 16-21
2. čtení: Flp 3, 8-14
Evangelium: Jan 8, 1-11

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS