25
Pro

Štědrý den

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14
Bratři a sestry, milí vánoční křesťané,

25
Pro

Betlémské světlo a zdobení vánočních stromků v Ostrově

25
Pro

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení Iz 7, 10-14
2. čtení Řím 1, 1-7
Evangelium: Mt 1, 18-24

16
Pro

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení Iz 35,1-6a.10
2. čtení Jak 5,7-10
Evangelium Mt 11,2-11

14
Pro

Adventní duchovní obnova

V sobotu 14.12. nám o. Jindřich Bartoš mluvil o významu adventu a vánoc.

13
Pro

Adventní dílničky v komunitním centru

Velké poděkování patří především Bohunce Ševčíkové, Broňce Pernicové a Bohunce Zouharové, díkykterým, se adventní dílničky uskutečnily.

9
Pro

Koncert folkové skupiny Marien v kostele v Lipovci

9
Pro

Návštěva sv. Mikuláše v Lipovci 2019

9
Pro

Návštěva sv. Mikuláše v Ostrově 2019

9
Pro

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení Iz 11, 1-10
2. čtení Řím 15, 4-9
Evangelium Mt 3, 1-12

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS