Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 2 hodiny 33 min zpět

Podzimní kurz Alfa

18 Září, 2019 - 12:00
„Máte mezi přáteli takové, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými cestami? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy praktického křesťanství a živým křesťanským společenstvím…“

Brněnskou diecézí voní káva

18 Září, 2019 - 12:00
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.

Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

18 Září, 2019 - 12:00
Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Beseda s Mons. Martinem Holíkem

17 Září, 2019 - 12:00
V knihkupectví Cesta v Brně proběhne 3. října 2019 v 18.30 hodin beseda s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem, autorem textů kalendáře Proglas / Cesta na rok 2020, a redaktorem Radia Proglas Radkem Habáněm, autorem knihy Hádej, kdo se vrátil.

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

17 Září, 2019 - 12:00
V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.

16. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka.

17 Září, 2019 - 12:00
V sobotu 21. září 2019 v 8.00 hodin na hřbitově v Kunštátě u hrobu kněze P. Ladislava Kubíčka bude zahájena šestnáctá pěší smírná pouť, která vyvrcholí mší svatou v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském Krasu v 17.00 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Ing. Mgr. Pavel Habrovec.

Slavnost sv. Františka u minoritů v Brně

16 Září, 2019 - 12:00
Bratři v minorité zvou ke společné oslavě slavnosti sv. Františka z Assisi do kostela sv. Janů v Brně (Minoritská ul. 1). Ve čtvrtek 3. října 2019 v 18.00 hodin bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka, kterou bude doprovázet Smatomichalská gregoriánská schola.

Marek Štěpán vzpomíná: Bylo svěží ráno…

16 Září, 2019 - 12:00
Jednou z osobností, která je úzce spojena s návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně před deseti lety, je architekt Marek Štěpán. Byl autorem výtvarného řešení plochy tuřanského letiště. V souvislosti s blížícím se výročím jsme ho poprosili o krátký rozhovor.

V Jámách poděkují za úrodu

13 Září, 2019 - 12:00
Děkovná pouť za úrodu a duchovní plody „Stromu života“ na Vejdochu ve farnosti Jámy, bude slavena 22. září 2019 v 15.00 hodin u sportovního areálu. Po bohoslužbě následuje požehnání obcím na všech světových stranách.

Den církevních škol 2019

13 Září, 2019 - 12:00
Církevní školy a školská zařízení brněnské diecéze slaví již počtvrté svůj Den církevních škol. První dva ročníky proběhly formou přehlídky tanečních, dramatických a hudebních programů i ukázek z činnosti těchto škol v centru Brna na Moravském náměstí, v loňském roce dostala tato společná akce novou podobu.

Výzva českých a moravských biskupů k účasti na národní pouti do Říma

12 Září, 2019 - 12:00
Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k účasti na národní pouti do Říma.

Na Svatoludmilské pouti bude možnost uctít ostatky knížete Václava a kněžny Ludmily

12 Září, 2019 - 12:00
V sobotu 21. září se na Tetíně bude konat Svatoludmilská pouť

Rozezvoňme celou Evropu

12 Září, 2019 - 12:00
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den opět akce „A zvony zvoní“. Česká biskupská konference vyzývá k připojení se k této iniciativě, jejímž cílem je v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.

Rekviem za P. Josefa Koláčka v Brně

12 Září, 2019 - 12:00
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v pátek 13. září 2019 v 17.30 hodin sloužit v kostele sv. Tomáše v Brně zádušní mši za P. Josefa Koláčka, SI, který zemřel krátce po svých devadesátých narozeninách v nemocnici Santo Spirito v Římě.

Zemřel P. Josef Koláček SJ, bývalý vedoucí české redakce Vatikánského rozhlasu

11 Září, 2019 - 12:00
Včera ve večerních hodinách ve věku 90 let zemřel P. Josef Koláček SJ, český katolický duchovní, teolog, překladatel, spisovatel a publicista z řad Tovaryšstva Ježíšova, dlouholetý redaktor a bývalý vedoucí české sekce Radia Vatikán.

Biskup Radkovský ve svém rodišti

10 Září, 2019 - 12:00
V rámci oslav 80. narozenin plzeňského emeritního biskupa Františka Radkovského bude jubilant slavit děkovnou mši ve svém rodišti, v Třešti.

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně.

10 Září, 2019 - 12:00
Milé sestry, milí bratři, zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy naši diecézi poprvé v její historii navštívil Svatý otec.

Biskup Esterka slaví 20. výročí biskupského svěcení

10 Září, 2019 - 12:00
Před dvaceti lety, 11. září 1999, přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho biskupské svěcení Mons. Petr Esterka. Toho 5. července 1999 papež Jan Pavel II. jmenoval brněnským pomocným biskupem. Výročí biskupského svěcení oslaví biskup Petr Esterka v Californii 22. září 2019.

25. výročí kostela v Hustopečích

10 Září, 2019 - 12:00
V neděli 22. září 2019 v 9.30 hodin bude v Hustopečích brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě při příležitosti 25. výročí posvěcení místního kostela sv. Václava.

VIA slaví kulatiny!

10 Září, 2019 - 12:00
Letos se už po desáté konalo v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci duchovní cvičení pro mladé muže. „Toto duchovní cvičení s názvem VIA – cesta, je zaměřeno na rozlišování povolání,“ vysvětluje Petr Hyánek, bohoslovec 1. ročníku.

Stránky