Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 2 hodiny 11 min zpět

Nový projekt Velikonoce.cz

8 hodin 49 min zpět
Nový projekt Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti duchovní poselství Velikonoc. Uživatelé na webu mohou vyhledávat v nabídce podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny seniory), podle místa a podle formy.

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 13. dubna 2020

7 Duben, 2020 - 12:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.

Modlitba pro čas epidemie

6 Duben, 2020 - 12:00
Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America Kerry Weber, připravila modlitbu, kterou nabízí pro období ohrožení koronavirem. Redakce jezuitského portálu Jesuits.Global ji doporučuje jezuitům, všem jejich spolupracovníkům na celém světě a nejen jim. Přinášíme vám český překlad.

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

6 Duben, 2020 - 12:00
Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Květný pátek ze Sloupu dnes živě

3 Duben, 2020 - 12:00
Na „Květný pátek“ 3. dubna 2020 v 18.00 hodin bude možné sledovat přímý přenos z tradičního Květného pátku na poutním místě Sloup v Moravském krasu u Panny Marie Bolestné, kam s brněnskými biskupy každoročně přijíždějí tisíce poutníků.

Jak sníst slona? E-kniha zdarma ke stažení

2 Duben, 2020 - 12:00
Knihkupectví Cesta nabízí zdarma ke stažení e-knihu brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula „Jak sníst slona? aneb Málo zbožná kázání“.

Diecézní setkání mládeže 2020 zrušeno

2 Duben, 2020 - 12:00
Letošní Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v brněnské katedrále, kam každoročně přijíždělo kolem dvou tisíc mladých lidí, je zrušeno. Biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času aspoň tímto způsobem:

Farníci z Veverské Bítýšky se modlí k Madoně z Veveří

2 Duben, 2020 - 12:00
Slavný gotický obraz Madony z Veveří, který je vystaven v expozici Diecézního muzea, byl původně v kapli Matky Boží nedaleko Hradu Veveří. Kaple patří do farnosti Veverská Bítýška, jejíž farář P. Marek Hlávka vyzval své farníky, aby každý večer zapálil v okně svíci a pomodlili se k Madoně z Veveří.

Velikonoční smíření s Bohem v situaci, kdy není možné přistoupit ke zpovědi

2 Duben, 2020 - 12:00
Velikonoční smíření s Bohem v situaci, kdy není možné přistoupit ke zpovědi. Zpracoval znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

Připomínáme si 15. výročí smrti papeže Jana Pavla II.

2 Duben, 2020 - 12:00
Před 15 lety dne 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.

Kostelní zvony se rozeznějí na Květnou neděli v 11.00 hodin

1 Duben, 2020 - 12:00
Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle.

Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19

1 Duben, 2020 - 12:00
„Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů.

Cvrček a Nezbeda: Mimořádná nabídka pro rodiny

1 Duben, 2020 - 12:00
V těchto dnech, kdy jsou školy uzavřené a rodiče musí svým dětem věnovat zvýšenou péči nejen ve školní výuce, ale také v organizaci jejich volného času v době karantény, nabízíme Redakce křesťanských časopisů pro děti Cvrček a Nezbeda BEZPLATNÉ ZASLÁNÍ STARŠÍCH VÝTISKŮ.

Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

1 Duben, 2020 - 12:00
Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70. výročí od Akce K a Akce Ř, která si budeme letos připomínat.

Apoštolát modlitby na duben je za vysvobození ze závislostí

31 Březen, 2020 - 12:00
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020

31 Březen, 2020 - 12:00
Modleme se za nemocné, za trpící lidi.

Zemřel fr. Jordán Vinklárek OP

31 Březen, 2020 - 12:00
V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP.

Křest: Zamyšlení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

30 Březen, 2020 - 12:00
Oslovili jsme české a moravské biskupy, aby nám poslali krátká zamyšlení nad významem svátostí. Jako první vám přinášíme katechezi brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho o svátosti křtu, a to v souvislosti s blížící se oslavou velikonočních svátků.

Papež František: Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

26 Březen, 2020 - 12:00
Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy. https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM

Fotogalerie ze mše při příležitosti 780 let poutního místa Vranov u Brna

26 Březen, 2020 - 12:00
Ve středu 25. března 2020 předsedal brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bohoslužbě na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – v mariánském chrámu ve Vranově u Brna při příležitosti 780. výročí jeho založení.

Stránky