Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 1 hodina 28 min zpět

ČBK na Velehradě ocenila významné osobnosti

7 Červenec, 2020 - 12:00
Na závěr slavnostní poutní mše svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2020.

Fotogalerie z poutní bohoslužby ke sv. Cyrilu a Metodějovi v Mikulčicích 2020

7 Červenec, 2020 - 12:00
Hlavním celebrantem letošní cyrilometodějské pouti v Mikulčicích byl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.

50. výročí kněžství

2 Červenec, 2020 - 12:00
Letos v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2020 oslaví 50. výročí kněžství dva kněží z brněnské diecéze: R.D. PhDr. Karel Cikrle (nar. 1935), výpomocný duchovní v Brně-Lesné, a R.D. Mgr. Josef Ondráček (nar. 1941), výpomocný duchovní v Břeclavi.

Jan Bula na webu

1 Červenec, 2020 - 12:00
K výročí sto let od narození P. Jana Buly vytvořil autor jeho životopisné knihy Oběť případu Babice historik František Kolouch obsáhlé webové stránky, na kterých jsou nejen veškeré informace o životě mladého rokytnického kněze, ale velké množství fotografií, jeho obrazů či kreseb.

Varhanní léto na Petrově počtvrté

1 Červenec, 2020 - 12:00
Stejně jako v předchozích třech letech i letos v létě se uskuteční koncerty v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla

Oslavy na Velehradě budou poděkováním všem, kdo pomáhali při epidemii

1 Červenec, 2020 - 12:00
Letošní oslavy na Velehradě ve dnech 4. a 5. července budou ve znamení poděkování všem, kdo pomáhali zvládnout epidemii covid-19 v první linii. Také připomenou 75. výročí osvobození od nacismu.

Diecézní muzeum: Příměstský tábor

1 Červenec, 2020 - 12:00
Diecézní muzeum letos přichází o letošních prázdninách s novou nabídkou: Příměstský tábor s detektivně laděnou tématikou „Za tajemstvím Petrova“.

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. června do 5. července 2020

29 Červen, 2020 - 12:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, České televizi, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Za sv. Cyrilem a Metodějem do Lipůvky

29 Červen, 2020 - 12:00
V neděli 5. července 2020 ve 14.00 hodin bude prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Jiří Mikulášek slavit poutní bohoslužbu u Lipůvky. Mši bude předcházet procesí od kříže.

Výstava fotografií Člověk a Víra – Brno 2020

29 Červen, 2020 - 12:00
Výstava velkoformátových fotografií Člověk a víra bude pro zájemce ke zhlédnutí v kostele sv. Jakuba v Brně ve dnech 1. až 27. července 2020.

Varhanní půlhodinky u jezuitů 2020

29 Červen, 2020 - 12:00
Varhanní půlhodinky u jezuitů s hudbou Johanna Sebastiana Bacha a dalších českých a světových autorů zazní během letních měsíců v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně vždy v neděli v 11.00 hodin.

Klášter v Nové Říši otevírá nové výstavní prostory

29 Červen, 2020 - 12:00
Premonstráti v Nové Říši otevřou na konci června nové výstavní prostory na prelatuře kláštera.

Církve stály v době pandemie na straně potřebných

29 Červen, 2020 - 12:00
Na omezení vyhlášená vládou v souvislosti s epidemií covid-19 zareagovala katolická církev okamžitě, a to hned v několika oblastech.

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2020

24 Červen, 2020 - 12:00
Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů bývá pravidelně slavena 5. července v 16.30 hodin na významném poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku.

Zemřel Mons. Jan Daněk

24 Červen, 2020 - 12:00
Dne 23. června 2020 zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský. Rozloučíme se s ním v pondělí 29. června 2020 ve 14.00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Diecézní muzeum: Víra, naděje, láska

24 Červen, 2020 - 12:00
Letošní jubilea světců spjatých s brněnskou diecézí - sv. Jan Sarkandera, sv. Klement Maria Hofbauera a sv. Zdislavy připomíná výstava Diecézního muzea v Brně s názvem „Víra, naděje, láska“. V kryptě katedrály sv. Petra a Pavla bude přístupná od 26. června do 4. října 2020.

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím

24 Červen, 2020 - 12:00
Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů

MSKA mění název na „Cyrilometodějskou křesťanskou akademii“

24 Červen, 2020 - 12:00
Na valném shromáždění v sobotu 20. června 2020 schválilo vedení Moravsko-slezské křesťanské akademie několik důležitých bodů, mimo jiné i nový název. Ten odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje a akademie se jím mimo jiné zavazuje k budování vztahů a k otevřenosti, k celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení i k ekumenickému dialogu.

Diecézní charita Brno: DOBROpiknik

24 Červen, 2020 - 12:00
Poděkování, sdílení nebo také příležitost poznat dobrovolnictví. To vše nabízí unikátní akce Diecézní charity Brno s názvem DOBROpiknik. Společným piknikem 25. června v Björnsonově sadu chce Charita poděkovat všem svým dobrovolníkům a organizacím, se kterými spolupracuje.

Biskup Cikrle vysvětil 248 kněží

22 Červen, 2020 - 12:00
V sobotu 20. června 2020 přijali z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení 4 novokněží.

Stránky