Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 42 min 28 sek zpět

Pouť ke sv. Michalovi

23 Září, 2020 - 12:00
Na titulární slavnost kostela sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí bude slavena mše svatá v úterý 29. září 2020 již v 18.00 hodin.

Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“

22 Září, 2020 - 12:00
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“.

Pamětní den na Velehradě

21 Září, 2020 - 12:00
V sobotu 3. října 2020 budou na Velehradě připomenuty tři výroční události letošního roku:

V Brně se rozloučí se zpěvačkou Evou Pilarovou

21 Září, 2020 - 12:00
Na úterý 29. září 2020 je naplánováno „brněnské“ rozloučí se zpěvačkou Evou Pilarovou, brněnskou rodačkou (* 9. 8. 1939 Brno, + 14. 3. 2020 Praha). Zádušní mše bude sloužena v 15.30 hodin v kostele sv. Tomáše. V roce 2018 dostala Cenu Jihomoravského kraje , o rok později také Cenu města Brna.

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

18 Září, 2020 - 12:00
S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Křetínská farnost slaví výročí svého patrona, sv. Jeronýma

18 Září, 2020 - 12:00
Při příležitosti 1600 let od úmrtí sv. Jeronýma (+ 30. září 420), patrona farnosti, připravila farnost Křetín řadu duchovních a kulturních akcí. Akce budou probíhat v období od 4. října do 22. listopadu letošního roku.

Běh pro Hospic sv. Alžběty

18 Září, 2020 - 12:00
Hospic sv. Alžběty o.p.s. zve individuální účastníky všech věkových i výkonnostních kategorií i firemní týmy na 3. ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty, benefičního běžeckého happeningu, který se koná v sobotu 26. září 2020 od 10.00 hodin.

Charita usiluje o rozšíření služeb pro pacienty, seniory nebo umírající doma

16 Září, 2020 - 12:00
Diecézní charita Brno je největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v Jihomoravském kraji. Svoji práci nabízí i v oblasti terénních a ambulantních služeb. Jednou z nejznámějších terénních sociálních služeb je tradiční Charitní pečovatelská služba.

Zemřel Václav Sokol

16 Září, 2020 - 12:00
Dne 12. září 2020 zemřel ve věku 91 let pan Václav Sokol, františkánský terciář, ministrant, akolyta i katecheta, jehož dlouholetou obětavou a mnohostrannou službu církvi ocenil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle medailí sv. Cyrila a Metoděje.

Biskup Konzbul požehná kostel v Brně - Lesné

11 Září, 2020 - 12:00
V sobotu 12. září bude při mši v 11.00 hodin požehnán kostel blahoslavené Marie Restituty v brněnském sídlišti Lesná. Bohoslužbě, kterou v přímém přenosu odvysílá Radio Proglas i TV Noe bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Při mši se uskuteční sbírka na vybavení kostela.

Ministerstvo zavádí roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR

10 Září, 2020 - 12:00
Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od 10. září 2020 opětovně k povinnosti nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé České republiky. Z tohoto nařízení vyplývá, že jsou povinné roušky také v prostorách kostelů.

Žehnání křížové cesty ve viniční trati Svidrunk

9 Září, 2020 - 12:00
Slavnostní žehnání křížové cesty ve viniční trati Svidrunk v Popicích u Hustopečí se bude konat v sobotu 19. září 2020 v 15.00 hodin.

Papež: Klevety jsou horší než Covid!

9 Září, 2020 - 12:00
Před nedělním polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo přibližně tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka se opět uskuteční v českotřebovských chrámech a okolí

7 Září, 2020 - 12:00
XVI. ročník varhanního festivalu se opět uskuteční v českotřebovských chrámech a v okolních obcích v termínu 19. září - 10. října. Letošní ročník je věnován patronovi mezinárodního varhanního festivalu Zdeňku Pololáníkovi k jeho životnímu jubileu.

Informace k současné epidemiologické situaci

4 Září, 2020 - 12:00
Od 25. července 2020 platí v celé České republice povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, což se týká bohoslužeb, svateb i pohřbů uvnitř budov. Dále byla omezena kapacita těchto akcí ve vnitřních prostorech na 500 osob. Při větším počtu přítomných je třeba zajistit samostatné sektory pro 500 osob.

Koláč pro hospic 2020

3 Září, 2020 - 12:00
již tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic se blíží. Ve středu 7. října 2020 bude možné na stáncích po Brně ochutnat sladký koláč a podpořit umírající v hospicové péči. Akcí Koláč pro hospic chce Diecézní charita Brno seznámit veřejnost s úlohou domácího hospice v životě člověka a pomoci nevyléčitelně nemocným.

Dětský dům Zábrdovice hledá sociálního pracovníka

3 Září, 2020 - 12:00
Dětský dům Zábrdovice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách nebo pedagog volného času.

PULS slaví třetí narozeniny

3 Září, 2020 - 12:00
Koncem září Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS slaví své třetí narozeniny. Při této příležitosti se správce fondu P. Pavel Kafka podělil o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také donátorem.

MadonaFest v Sebranicích

2 Září, 2020 - 12:00
Farnost Sebranice pořádá v sobotu 5. září 2020 MadonaFest, který se uskuteční v areálu kostela a fary v Sebranicích u Boskovic.

17. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

31 Srpen, 2020 - 12:00
V sobotu 12. září 2020 v 8.00 hodin na hřbitově v Kunštátě u hrobu kněze P. Ladislava Kubíčka bude zahájena sedmnáctá pěší smírná pouť, která vyvrcholí mší svatou v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském Krasu v 17.00 hodin.

Stránky