28
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a
2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18
Evangelium: Lk 18,9-14
Tak dnešní podobenství o farizeu a celníkovi vykládal Pán Ježíš lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedlivý a ostatními pohrdali. Tak nevím, jestli se to týká nás, nebo ne? No asi ano, když je to v evangeliu. Ale co s tím? Dvě symbolické postavy farizeus a celník, dva obrazy důvěry, nebo nedůvěry, dva způsoby modlitby, dva způsoby života.

24
Říj

Vyprávění o ostrovu Samoa

23. října 2019 nám do komunitního centra zavítal o. Karel Adamec, aby nám něco řekl o ostrově Samoa, který mohl spolu s přáteli navštívit. Moc děkujeme, že si na nás udělal čas.

 

21
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 17, 8-13
2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2
Evangelium: Lk 18, 1-8
Dnešní liturgické texty mluví o jedné pozitivní vlastnosti, a to o vytrvalosti. Vytrvalost jako cnost. A myslím, že jde o cnost velmi zásadní, kterou máme dnes a denně prohlubovat. Proč? No protože je velmi důležité věci dotahovat. Ono totiž nejde o to jakou kdo má inteligenci, jak je kdo zbožný, ale jestli ty věci dotahuje do konce a to chce čas, jak na té přirozené rovině, tak na té duchovní. Nevěříte?

15
Říj

Děti v komunitním centru a jeho okolí

15
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Král 5, 14-17
2. čtení: 2 Tim 2, 8-13
Evangelium: Lk 17, 11-19
Vidíme dnes Ježíše na cestě do Jeruzaléma, na cestě jeho posledního slavení na tomto světě velikonoc, na cestě, na kterou se celý život připravoval a ke které zval své učedníky. Je to cesta, která má jasný cíl, oběť lásky, záchrana každého člověka. A tak není divu, že když na té cestě jej zastaví deset malomocných, kteří zpovzdálí volají, smiluj se nad námi, tak že se jich ujme, vždyť právě proto přišel.

10
Říj

Oprava a rekonstrukce dveří na faře v Ostrově u Macochy

Tento projekt se uskutečnil za podpory firmy DELIKOMAT s.r.o. a to ve výši 16.000 Kč, za dar jmémen farnosti Ostrov u Macochy velmi děkujeme.

P. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa - administrátor farnosti Ostrov u Macochy

8
Říj

Setkání kněží z děkanátu v komunitním centru

 

7
Říj

Říjnové mezigenerační setkání - farní kavárna

7
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Hab 1, 2-3; 2,2-4
2. čtení: Tit 1, 6-8, 13-14
Evangelium: Lk 17, 5-10
Tak Pán Ježíš, ten nás ale umí provokovat. A jak to bylo podivné pro ty apoštoly, představte si, jak tam stojí u toho Genezaretského jezera a kolem toho jezera tam stojí ty moruše, obrovské vzrostlé stromy, některé staré už několikaset let, hezky propletené těmi kořeny a teď jak jdou, tak Pán Ježíš mluví o různých věcech a také tam mluví o důležitosti odpuštění a najednou někdo s těch učedníků řekne: Pane, dej nám více víry.

5
Říj

Koncert Santini v Lipovci

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS