14
Srp

Slavnostní otevření komunitního centra

 

11
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 18, 6-9
2. čtení: Žid 11,1-2. 8-19
Evangelium: Lk 12, 32-48

11
Srp

Komunitní centrum - výstavba dokončena

4
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Kaz 1,2; 2, 21-23
2. čtení: Kol 3, 1-5. 9-11
Evangelium: Lk 12, 13-21

28
Črv

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 18, 20-32
2. čtení: Kol 2, 12-14
Evangelium: Lk 11, 1-13

26
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 17

23
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 16

21
Črv

16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 18, 1-10a
2. čtení: Kol 1, 24-28
Evangelium: Lk 10, 38-42

17
Črv

Výstavba komunitního centra pokračuje 15

14
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 30, 10-14
2. čtení: Kol 1, 15-20
Evangelium: Lk 10, 25-37
Dnešní podobenství je odpověď na zákoníkovu otázku, co mám dělat, abych došel do Božího království? A tu otázku bychom si měli položit všichni. A odpověď: miluj Boha celou svou silou, celou svou myslí a celou svou duší a bližního jako sám sebe. A potom v tom podobenství Ježíš ukazuje, co to znamená bližní a říká, že ta podstatná služba lásky je milosrdenství.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS