25
Úno

7. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Lv 19, 1-2. 17-18
2. čtení: 1 Kor 3, 16-23
Evangelium: Mt 5, 38-48

17
Úno

6. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 15, 16-21
2. čtení: 1 Kor 2, 6-10
Evangelium: Mt 5, 17-37

10
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 58, 7-10
2. čtení: 1 Kor 2, 1-5
Evangelium: Mt 5, 13-16

8
Úno

Mezigenerační setkání - farní kavárna únor 2020

8
Úno

Uvedení Pána do chrámu

Liturgické texty: 1. čtení: Mal 3, 1-4
2. čtení: Žid 2, 14-18
Evangelium: Lk 2, 22-40

29
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 8, 23b 9,3
2. čtení 1 Kor 1,10 – 13.17
Evangelium Mt 4, 12-23

23
Led

Přednáška na téma život a odkaz kardinála Josefa Berana

Rád bych poděkoval panu doktorovi Josefu Mikuláškovi za nádhernou přednášku na téma život a dílo kardinála Josefa Berana.

Díky moc.

20
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 49, 3. 5-6
2. čtení 1 Kor 1, 1-3
Evangelium: Jan 1, 29-37

12
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení Iz 42, 1-4. 6-7
2. čtení Sk 10, 34-38
Evangelium: Mt 3, 13-17

10
Led

Tříkrálová sbírka Ostrov

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS