Mezigenerační setkání - farní kavárna hody září 2021