21
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 17, 8-13
2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2
Evangelium: Lk 18, 1-8
Dnešní liturgické texty mluví o jedné pozitivní vlastnosti, a to o vytrvalosti. Vytrvalost jako cnost. A myslím, že jde o cnost velmi zásadní, kterou máme dnes a denně prohlubovat. Proč? No protože je velmi důležité věci dotahovat. Ono totiž nejde o to jakou kdo má inteligenci, jak je kdo zbožný, ale jestli ty věci dotahuje do konce a to chce čas, jak na té přirozené rovině, tak na té duchovní. Nevěříte?

15
Říj

Děti v komunitním centru a jeho okolí

15
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Král 5, 14-17
2. čtení: 2 Tim 2, 8-13
Evangelium: Lk 17, 11-19
Vidíme dnes Ježíše na cestě do Jeruzaléma, na cestě jeho posledního slavení na tomto světě velikonoc, na cestě, na kterou se celý život připravoval a ke které zval své učedníky. Je to cesta, která má jasný cíl, oběť lásky, záchrana každého člověka. A tak není divu, že když na té cestě jej zastaví deset malomocných, kteří zpovzdálí volají, smiluj se nad námi, tak že se jich ujme, vždyť právě proto přišel.

10
Říj

Oprava a rekonstrukce dveří na faře v Ostrově u Macochy

Tento projekt se uskutečnil za podpory firmy DELIKOMAT s.r.o. a to ve výši 16.000 Kč, za dar jmémen farnosti Ostrov u Macochy velmi děkujeme.

P. Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa - administrátor farnosti Ostrov u Macochy

8
Říj

Setkání kněží z děkanátu v komunitním centru

 

7
Říj

Říjnové mezigenerační setkání - farní kavárna

7
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Hab 1, 2-3; 2,2-4
2. čtení: Tit 1, 6-8, 13-14
Evangelium: Lk 17, 5-10
Tak Pán Ježíš, ten nás ale umí provokovat. A jak to bylo podivné pro ty apoštoly, představte si, jak tam stojí u toho Genezaretského jezera a kolem toho jezera tam stojí ty moruše, obrovské vzrostlé stromy, některé staré už několikaset let, hezky propletené těmi kořeny a teď jak jdou, tak Pán Ježíš mluví o různých věcech a také tam mluví o důležitosti odpuštění a najednou někdo s těch učedníků řekne: Pane, dej nám více víry.

5
Říj

Koncert Santini v Lipovci

5
Říj

Pouť do císařské jeskyně

5
Říj

Beseda o ostrovu Samoe s o. Karlem Adamcem

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS