19
Kvě

5. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 14, 21b-27
2. čtení: Zj 21, 1-5a
Evangelium: Jan 13, 31-33a. 34-35

17
Kvě

Výstavba komunitního centra pokračuje 10

13
Kvě

Pouť do Březiny 2019

Stejně jako každý rok na svátek Panny Marie Fatimské, tak i letos, se uskutečnila 13. května tradiční pouť lipoveckých farníků do Březiny. Hlavním celebrantem mše svaté byl emeritní opat premonstátského Strahovského kláštera Jeho Milost P. Michael Josef Pojezdný. 

unavení poutníci

12
Kvě

4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 13, 14. 43-52
2. čtení: Zj 7, 9. 14b-17
Evangelium: Jan 10, 27-30

10
Kvě

Výstavba komunitního centra pokračuje 9

6
Kvě

Farní kavárna - květen 2019

6
Kvě

3. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 5,27b-32. 40b-41
2. čtení: Zj 5, 11-14
Evangelium: Jan 21, 1-19
Minulou neděli jsme slyšeli, že ani zavřené dveře nejsou problém pro Boží milosrdenství a dnes slyšíme o tom, co se stalo o 100 Km dál, když se učedníci vrací do své domoviny. A možná jste si toho nevšimli, ale je zvláštní, že tento děj se odehrává za přítomnosti ne 11, ale 7 učedníků. Proč? No možná proto, že těch 7 bylo právě z území Galileje.

3
Kvě

Výstavba komunitního centra pokračuje 8

29
Dub

Mše svatá za dobrovolné hasiče z Lipovce 28.4.2019

28
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 5, 12-16
2. čtení: Zj 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evangelium: Jan 20, 19-31
Není beznadějnější situace, než ta, kdy učedníci spolu sedí po Ježíšově ukřižování. Život lidský je bez Boha beznadějný. A když pak přišel ten Spasitel, který nám mohl pomoci, tak jsme jej zabili. A to je situace, kde už žádná naděje není. Člověk už se z tohoto pohledu nediví těm učedníkům, kteří byli tak rozčarováni a zklamáni a tak se ocitli v té situaci úplné beznaděje, že se zavřeli za těmi dveřmi.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS