Výmalba kostela Lipovec

 Tento projekt byl podpořen z dotace ministerstva kultury.

 

 Zaznamenání výmalby kostela, před letošní v roce 2020, kterou provedl pan Josef Strejček.