Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 2 hodiny 32 min zpět

Českou republiku opět spojí vzpomínka na oběti nehod

16 Listopad, 2022 - 12:00
Bohoslužby, pietní akt a koncert připomenou napříč republikou jako každoročně oběti dopravních nehod. Na třetí listopadovou neděli totiž připadá jejich světový den.

Betlémské světlo 2022

15 Listopad, 2022 - 12:00
Plamének zapálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

245. výročí založení Biskupství brněnského

15 Listopad, 2022 - 12:00
V neděli 4. prosince 2022 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského. Již 20. listopadu 2022 v 18.00 hodin zazní na Petrově k výročí založení biskupství slavnostní koncert.

Biskup Konzbul oslaví první neděli adventní se Slováky

14 Listopad, 2022 - 12:00
První neděli advetní 27. listopadu 2022 v 19.00 bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit bohoslužbu v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) pro slovenskou komunitu žijící a působící v jihomoravské metropoli.

Biskup Konzbul oslaví Krista Krále se Slováky

14 Listopad, 2022 - 12:00
V den slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 27. listopadu 2022 v 19.00 bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit bohoslužbu v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) pro slovenskou komunitu žijící a působící v jihomoravské metropoli.

Advent a Vánoce 2022 již na webu

14 Listopad, 2022 - 12:00
Čas adventu, který začne poslední listopadovou neděli, nám dává možnost zamýšlet se nad podstatou smyslu života, položit si otázku, jaké hodnoty jsou ty pravé a důležité a naopak které se řadí k těm pomíjivým a postradatelným.

Mons. Jan Mráz proboštem pražské kapituly

11 Listopad, 2022 - 12:00
Mons. Jan Mráz, kancléř Biskupství brněnského a farář u kostela sv. Tomáše v Brně, byl zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském.

Česká kolej Nepomucenum má nový web

9 Listopad, 2022 - 12:00
Papežská kolej Nepomucenum v Římě, kde studují čeští bohoslovci a kněží, uvedla do provozu nové webové stránky (www.nepomucenum.it).

Průvodce adventem 2022

9 Listopad, 2022 - 12:00
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po dvaadvacáté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2022, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby.

Svatomartinský koncert v Třebíči

9 Listopad, 2022 - 12:00
Římskokatolická farnost Třebíč město ve spolupráci s hudebním souborem Musica animata pořádá v sobotu 12. listopadu 2022 v 16.00 hodin v místním kostele sv. Martina „Svatomartinský koncert“.

Novéna k Červené středě 2022

9 Listopad, 2022 - 12:00
Připojte se k modlitbám za pronásledované křesťany! Přinášíme vám novénu k iniciativě Červená středa, která je mezinárodní připomínkou za pronásledované pro víru.

Ano Bohu!

9 Listopad, 2022 - 12:00
Od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, a to ve společné modlitbě nebo i ve své osobní.

Knihovna biskupství nabízí rozsáhlý fond v angličtině

9 Listopad, 2022 - 12:00
Knihovna Biskupství brněnského zařadila do svého knižního fondu další část nejnovějších anglických křesťanských knih. Jedná se tak o jedinečnou a cennou sbírku teologické literatury, čítající přes devět tisíc svazků.

Modlitba inspirovaná svatým Martinem z Tarsu

8 Listopad, 2022 - 12:00
Známý autor křesťanské literatury, benediktinský mnich Anselm Grün, napsal na počest svatého Martina modlitbu, kterou tohoto velkého světce připomínáme

Výběrové řízení na pracovníka údržby

7 Listopad, 2022 - 12:00
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník údržby.

Setkej se s Ježíšem v noci

7 Listopad, 2022 - 12:00
Setkat se s Ježíšem v noci umožňuje „Nikodémova noc“. Ta odkazuje na novozákonní příběh farizeje Nikodéma, člena židovské rady, který přišel za Ježíšem tajně v noci. Nikodémova noc je další způsob jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě.

Vítání svatého Martina v Blansku

7 Listopad, 2022 - 12:00
V brněnské diecézi je svatému Martinovi zasvěceno dvaadvacet kostelů a kaplí. V Blansku, kde je farní kostel zasvěcen také tomuto velkému světci, probíhají již tradičně několikadenní oslavy.

Svatý Martin přijede na Petrov

7 Listopad, 2022 - 12:00
Svatomartinské oslavy v Brně zahájí v pátek 11. listopadu 2022 v 10.15 hodin žehnání Svatomartinského vína v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

V Mikulově připomenou 100 let od narození probošta Stanislava Krátkého

3 Listopad, 2022 - 12:00
V neděli 13. listopadu 2022 v 9.00 hodin bude v kostele sv. Václava v Mikulově slavena děkovná mše za Stanislava Krátkého, 25. probošta Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, založené 22. srpna 1625..

Mše pro pracovníky Diecézní charity Brno

2 Listopad, 2022 - 12:00
Každoroční mši pro pracovníky a dobrovolníky Diecézní charity Brno bude brněnský biskup Pavel Konzbul letos slavit v pondělí 28. listopadu 2022 v 16.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Stránky