Víkendový pobyt dětí základních škol Lipovce a Ostrov u Macochy na faře v Lipovci

Víkendový pobyt
Žáci základních škol v Lipovci a Ostrově u Macochy, kteří navštěvují hodiny náboženství, měli možnost prožít předposlední dubnový víkend společně se svým panem farářem na lipovecké faře. Ti, kteří této možnosti využili, se kromě společných her a soutěží seznámili s biblickými postavami Starého zákona.
Celkem 28 dětí se v pátek v podvečer sešlo na faře. Po společně prožité bohoslužbě v kostele Jména Panny Marie si zahrály různé pohybové hry, a jakmile se setmělo, absolvovaly stezku odvahy. Při ní se dozvěděly, že je v sobotu čeká setkání s mnohými biblickými postavami. Před spaním ještě zhlédly animovaný film o Jonášovi.
Druhý den ráno jsme se společně vydali kolem lomu Velká dohoda k holštejnské hladomorně hledat poklad. Cestou se děti formou her setkaly s Noem a pomáhaly mu donést do archy zvířátka, s Abrahámem a Sárou a obsluhovaly jejich hosty. Při tom ještě zbyl čas na různé míčové hry. Když jsme se odpoledne vrátili na faru, ženy z farnosti už na nás čekaly s chutným obědem, který přišel všem velmi vhod. Po obědě jsme se pustili do výroby mořských ryb a jiných mořských živočichů, které jsme rozvěsili na stromy před farou tak, abychom připravili „moře“ pro velrybu, která polkla Jonáše a plula s ním do města Ninive. Děti si potom vyzkoušely plavbu ve velrybím břiše, což jim působilo velikou radost. Jelikož se blížil večer, přesunuli jsme se na farní dvůr, tam děti soutěžily v tom, která ze tří skupin postaví vyšší Babylonskou věž. Nejvíce je bavilo věže pobořit. Jelikož se blížil večer, zapálili jsme oheň a opékali párky. Po náročném, ale zajímavém, a snad i poučném dni děti vklouzly do svých spacáků a dříve než usnuly, zhlédly animovaný příběh o další významné biblické postavě, o Mojžíšovi.
Víkendový pobyt jsme zakončili nedělní mší svatou, po které si svoje děti rodiče odvedli domů. Přesto, že předpověď počasí na víkend nebyla příznivá, počasí nám přálo a společně strávený víkend se vydařil. Děkujeme O. Pavlovi, že poskytl dětem faru a věnoval jim svůj čas. Také děkujeme ženám, které se postaraly o stravování a úklid fary. Věřím, že si děti odnesly pěkné zážitky i něco podnětného do života.
Mgr. Zdeňka Svobodová

Vše začalo v pátek

různými hrami

Večeře nemohla chybět

a následovala

noční stezka odvahy

A bylo ráno

a šlo se na výlet

při které se hrály

hry s biblickou tématikou

 a vrátili se šťastně zpátky

následoval

oběd

 po kterém pokračovaly

hry

 s biblickou tématikou

Např. Jonáš,

který

 v břiše

velryby

doplul

do daleké

Ninive.

Všichni v Ninive

Následovala

stavba

Babylónské věže

a její bourání

Večer

byl společný oheň

A v neděli

se vše zakončilo

Na mši svaté

Bohu díky