Děti, které byli letos u 1. sv. přijímání v Brně

29. zaří bylo v Brně na Petrově setkání dětí , kteří letos byli u 1. sv. Přijímání s otcem biskupem Vojtěchem. Po slavné mši svaté byl pro děti připraven program za který jménem našich farností moc děkujeme.