Adventní dílničky v komunitním centru

Velké poděkování patří především Bohunce Ševčíkové, Broňce Pernicové a Bohunce Zouharové, díky kterým, se adventní dílničky uskutečnily.